تحلیل کاربردی خواب و رویا

تحلیل کاربردی خواب و رویا


اثری از: رابرت الکس جانسون
شرح:
درباره کتاب:قضیه خرافه نیست .مطالعات روانکاوان نشان می دهد کسی نیست که خواب نبیند ولی امکان دارد شما آن را بنا به دلایلی به خاطر نسپارید.خواب ، نامه ایست از سوی ناخودآگاه که اختصاصا برای شما ارسال شده است . حالا اگر می خواهید به آن بی توجهی کنید این انتخاب شماست . این کتاب با زبانی شیرین و کاملا کاربردی در چهار مرحله قدم به قدم به شما می گوید خوابی را که دیده اید چگونه تفسیر کنید .تفسیر رویا و انجام اقدام عملی برای آن می تواند زندگیتان را به سمت ناخودآگاه شما که نیازهای روحی و روانیتان را به خوبی می داند مورد هدایت قرار گیرد.
ISBN: 978-600-92251-5-6
متن کامل
تحلیل کاربردی خواب و رویا
25,000 تومان
کد محصول:182
شرح:
درباره کتاب:قضیه خرافه نیست .مطالعات روانکاوان نشان می دهد کسی نیست که خواب نبیند ولی امکان دارد شما آن را بنا به دلایلی به خاطر نسپارید.خواب ، نامه ایست از سوی ناخودآگاه که اختصاصا برای شما ارسال شده است . حالا اگر می خواهید به آن بی توجهی کنید این انتخاب شماست . این کتاب با زبانی شیرین و کاملا کاربردی در چهار مرحله قدم به قدم به شما می گوید خوابی را که دیده اید چگونه تفسیر کنید .تفسیر رویا و انجام اقدام عملی برای آن می تواند زندگیتان را به سمت ناخودآگاه شما که نیازهای روحی و روانیتان را به خوبی می داند مورد هدایت قرار گیرد.
ISBN: 978-600-92251-5-6
متن کامل