خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
امروز ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۵
نیمه دوم عمر و حسرت زندگی زیست نشده
تعریف رابطۀ خوب و رابطۀ بد چیست ؟
اشتباهات رایج والدین در برخورد با نوجوانان
سه گام شکل گیری تحول در زندگی
شب قدر برای انسان امروزی چه معنایی دارد؟
نقشه راه کشف استعداد و مسیر شغلی
مسائل کلیدی برای موفقیت در کسب و کار
ارتباط تیپ شخصیتی با موفقیتهای شغلی و مالی
مباحثی پیرامون رابطه زن و مرد
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 تا 18 مشاوره برای انتخاب محصول
تماس با پشتیبانی بنیاد 021-88738180