خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
امروز ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۰۶
38 % تخفیف
در حال ثبت نام اولین جلسه: شنبه دهم مهرماه ساعت 19 الی 22 شب سومین دوره غیر حضوری مهارتهای نویسندگی (دورۀ مقدماتی: خلق نوشته ) - مهرماه 1400
مهدی فرخیان مـــــدرس این دوره مهدی فرخیان
1,300,000 800,000 تومان
شرکت در سمینار
در حال ثبت نام چهل و ششمین دوره پشتیبانی غیر حضوری آموزشی سطح یک
گروه مربیان آموزشی بنیاد مـــــدرس این دوره گروه مربیان آموزشی بنیاد
1,100,000 تومان
شرکت در سمینار
12 % تخفیف
در حال ثبت نام شروع از 18 مهرماه 1400 دوره غیر حضوری و آنلاین شخصیت شناسی نوجوان ( MMTIC )- مهرماه 1400
علی کریم پور یزدی مـــــدرس این دوره علی کریم پور یزدی
1,250,000 1,100,000 تومان
شرکت در سمینار
41 % تخفیف
در حال ثبت نام بیست و چهارمین دوره پشتیبانی غیر حضوری آموزشی سطح دو
گروه مربیان آموزشی بنیاد مـــــدرس این دوره گروه مربیان آموزشی بنیاد
1,100,000 650,000 تومان
شرکت در سمینار
32 % تخفیف
در حال ثبت نام هفتمین دوره پشتیبانی غیرحضوری آموزشی سطح سه
گروه مربیان آموزشی بنیاد مـــــدرس این دوره گروه مربیان آموزشی بنیاد
1,100,000 750,000 تومان
شرکت در سمینار
32 % تخفیف
در حال ثبت نام دومین دوره پشتیبانی غیرحضوری آموزشی سطح چهار
گروه مربیان آموزشی بنیاد مـــــدرس این دوره گروه مربیان آموزشی بنیاد
1,100,000 750,000 تومان
شرکت در سمینار
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 تا 18 مشاوره برای انتخاب محصول
پاسخگویی به سوالات آموزشی 021-88738180