خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
امروز ۱۹ تیر ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۰۴
مهم: با توجه به شیوع ویروس کرونا , تا اطلاع ثانوی تمامی جلسات مشاوره به صورت غیر حضوری برگزار خواهند شد
رابطه زن و مرد
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت 16:15 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 150,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
محمد حسین صائمی
محمد حسین صائمی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت 10:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
نقشه راه
تانیا امامی
تانیا امامی ویژه سمینار نقشه راه و مشاور خانواده
اولین وقت خالی غیرحضوری جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کوچینگ
نرگس نژاد حسن
نرگس نژاد حسن کوچینگ غیرحضوری
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 120,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
یاسمن برادر
یاسمن برادر مشاور فردی و خانواده
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
مرضیه قربانی
مرضیه قربانی مشاور روابط بین فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت 12:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
خودشناسی
زهرا کاشفی
زهرا کاشفی مشاوره فردی و بین فردی(25 تا 35 سال)
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت 11:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
شغلی
علی کریم پور یزدی
علی کریم پور یزدی مشاوره شغلی و تحصیلی
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 190,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کودک و نوجوان
فاطمه جهانیان
فاطمه جهانیان کودک و نوجوان - زیر ۱۸ سال
اولین وقت خالی غیرحضوری شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت 13:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کودک و نوجوان
فاطمه جهانیان
فاطمه جهانیان کودک و نوجوان - زیر ۱۸ سال
اولین وقت خالی غیرحضوری شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ ساعت 13:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت 16:15 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
مرضیه قربانی
مرضیه قربانی مشاور روابط بین فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۹ ساعت 12:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
شغلی
علی کریم پور یزدی
علی کریم پور یزدی مشاوره شغلی و تحصیلی
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
نقشه راه
تانیا امامی
تانیا امامی ویژه سمینار نقشه راه و مشاور خانواده
اولین وقت خالی غیرحضوری جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کوچینگ
نرگس نژاد حسن
نرگس نژاد حسن کوچینگ غیرحضوری
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
محمد حسین صائمی
محمد حسین صائمی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت 10:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
یاسمن برادر
یاسمن برادر مشاور فردی و خانواده
اولین وقت خالی غیرحضوری یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹ ساعت 16:15 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 150,000 تومان | غیرحضوری 150,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان | غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
ســـوالات رایـــج کاربـــران

این صفحه از سایت بنیاد فرهنگ زندگی مختص رزرو وقت مشاوره به صورت اینترنتی و آسان برای کاربران می باشد. به این ترتیب مخاطبان بنیاد برای رزرو وقت مشاوره نیاز به روش‌های سنتی مثل تلفن زدن یا مراجعه حضوری ندارند. برای گرفتن وقت مشاوره کافی ست عضو سایت بنیاد فرهنگ زندگی شوید و از طریق همین صفحه اقدام به رزرو اسان وقت مشاوره خود نمایید.مشاوران بنیاد می توانند در رابطه زنان و مردان،فرزند پروری،کسب و کار،ازدواج،راهبر شما برای رفع موانع باشند.

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 تا 18 مشاوره برای انتخاب محصول
تماس با پشتیبانی بنیاد 021-88738180