تماس با پشتیبانی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
امروز ۰۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۱۱
شغلی
علی کریم پور یزدی
علی کریم پور یزدی مشاوره شغلی و تحصیلی
اولین وقت خالی حضوری دوشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 17:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
حضوری 190,000 تومان رزرو وقت مشاوره
نقشه راه
تانیا امامی
تانیا امامی ویژه سمینار نقشه راه و مشاور خانواده
اولین وقت خالی حضوری پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 12:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
حضوری 150,000 تومان رزرو وقت مشاوره
نقشه راه
محمد خرسندی (حضوری)
محمد خرسندی ویژه سمینار نقشه راه (آقایان)
اولین وقت خالی حضوری جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
حضوری 150,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کوچینگ
نرگس نژاد حسن
نرگس نژاد حسن کوچینگ غیرحضوری
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
حضوری 120,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
یاسمن برادر
یاسمن برادر مشاور فردی و خانواده
اولین وقت خالی حضوری یکشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 11:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
حضوری 150,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
مرضیه قربانی
مرضیه قربانی مشاور روابط بین فردی
اولین وقت خالی حضوری پنجشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 10:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
حضوری 150,000 تومان رزرو وقت مشاوره
خودشناسی
زهرا کاشفی
زهرا کاشفی مشاوره فردی و بین فردی(25 تا 35 سال)
اولین وقت خالی حضوری شنبه ۰۵ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 10:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
حضوری 150,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
ویدا چیتگر
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
حضوری 150,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
محمد حسین صائمی
محمد حسین صائمی
اولین وقت خالی حضوری یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت 12:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
حضوری 125,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کودک و نوجوان
فاطمه جهانیان
فاطمه جهانیان کودک و نوجوان - زیر ۱۸ سال
اولین وقت خالی حضوری پنجشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 13:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
حضوری 150,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
خانم بهار کاویانی (حضوری)
خانم بهار کاویانی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد اولین وقت خالی غیرحضوری شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 09:30 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
حضوری 125,000 تومان | غیرحضوری 135,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کودک و نوجوان
فاطمه جهانیان
فاطمه جهانیان کودک و نوجوان - زیر ۱۸ سال
اولین وقت خالی حضوری پنجشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 13:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
مرضیه قربانی
مرضیه قربانی مشاور روابط بین فردی
اولین وقت خالی حضوری پنجشنبه ۰۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 10:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
خانم بهار کاویانی (حضوری)
خانم بهار کاویانی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد اولین وقت خالی غیرحضوری شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 09:30 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
شغلی
علی کریم پور یزدی
علی کریم پور یزدی مشاوره شغلی و تحصیلی
اولین وقت خالی حضوری دوشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 17:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
نقشه راه
تانیا امامی
تانیا امامی ویژه سمینار نقشه راه و مشاور خانواده
اولین وقت خالی حضوری پنجشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 12:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
نقشه راه
محمد خرسندی (حضوری)
محمد خرسندی ویژه سمینار نقشه راه (آقایان)
اولین وقت خالی حضوری جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کوچینگ
نرگس نژاد حسن
نرگس نژاد حسن کوچینگ غیرحضوری
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
یاسمن برادر
یاسمن برادر مشاور فردی و خانواده
اولین وقت خالی حضوری یکشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت 11:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
ویدا چیتگر
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
محمد حسین صائمی
محمد حسین صائمی
اولین وقت خالی حضوری یکشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۸ ساعت 12:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
ســـوالات رایـــج کاربـــران

این صفحه از سایت بنیاد فرهنگ زندگی مختص رزرو وقت مشاوره به صورت اینترنتی و آسان برای کاربران می باشد. به این ترتیب مخاطبان بنیاد برای رزرو وقت مشاوره نیاز به روش‌های سنتی مثل تلفن زدن یا مراجعه حضوری ندارند. برای گرفتن وقت مشاوره کافی ست عضو سایت بنیاد فرهنگ زندگی شوید و از طریق همین صفحه اقدام به رزرو اسان وقت مشاوره خود نمایید.مشاوران بنیاد می توانند در رابطه زنان و مردان،فرزند پروری،کسب و کار،ازدواج،راهبر شما برای رفع موانع باشند.

شنبه تا ۴شنبه از ساعت 13 تا 18 مشاوره برای انتخاب محصول
تماس با پشتیبانی بنیاد 021-88738180