خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
امروز ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۱۳:۰۷
مهم: با توجه به شیوع ویروس کرونا , تا اطلاع ثانوی تمامی جلسات مشاوره به صورت غیر حضوری برگزار خواهند شد
توسعه فردی
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی خود شناسی - تحلیل خواب و رؤیا
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت 10:30 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
هم اکنون نوبت حضوری برای رزرو وجود ندارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
شغلی
ماهک کشمیری پور
ماهک کشمیری پور مشاوره شغلی و تحصیلی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 270,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
زهرا کاشفی
زهرا کاشفی خود شناسی - رابطه زن و مرد
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
مرتضی تسلیم آسا
مرتضی تسلیم آسا خود شناسی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
سحر حسین زاده
سحر حسین زاده توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت 15:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
سارا جعفر پور
سارا جعفر پور خود شناسی - رابطه زن و مرد
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
مرجان صالحی
مرجان صالحی خودشناسی - رابطه زن ومرد
اولین وقت خالی غیرحضوری شنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت 18:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
توسعه فردی
ساره سرگلزایی
ساره سرگلزایی توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت 08:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
یاسمن برادر
یاسمن برادر خود شناسی - رابطه زن و مرد
هم اکنون نوبت حضوری برای رزرو وجود ندارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
احسان درخشانی
احسان درخشانی خود شناسی - رابطه زن و مرد
هم اکنون نوبت حضوری برای رزرو وجود ندارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کودک و نوجوان
فاطمه جهانیان
فاطمه جهانیان کودک و نوجوان - زیر ۱۸ سال
هم اکنون نوبت حضوری برای رزرو وجود ندارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
تانیا امامی
تانیا امامی رابطه زناشویی
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۰۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت 13:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
هانیه گلزار
هانیه گلزار خودشناسی - رابطه زن و مرد
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت 18:30 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
دکتر امین زاده - روانپزشک
دکتر امین زاده - روانپزشک روانپزشک
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت 19:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 300,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کوچینگ
نرگس نژاد حسن
نرگس نژاد حسن کوچینگ غیرحضوری
هم اکنون نوبت حضوری برای رزرو وجود ندارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 180,000 تومان رزرو وقت مشاوره
کودک و نوجوان
فاطمه جهانیان
فاطمه جهانیان کودک و نوجوان - زیر ۱۸ سال
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
زهرا کاشفی
زهرا کاشفی خود شناسی - رابطه زن و مرد
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۰ ساعت 14:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
سارا جعفر پور
سارا جعفر پور خود شناسی - رابطه زن و مرد
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
مرجان صالحی
مرجان صالحی خودشناسی - رابطه زن ومرد
اولین وقت خالی غیرحضوری شنبه ۰۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت 18:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
یاسمن برادر
یاسمن برادر خود شناسی - رابطه زن و مرد
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
احسان درخشانی
احسان درخشانی خود شناسی - رابطه زن و مرد
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
تانیا امامی
تانیا امامی رابطه زناشویی
اولین وقت خالی غیرحضوری دوشنبه ۰۳ آبان ۱۴۰۰ ساعت 13:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
رابطه زن و مرد
هانیه گلزار
هانیه گلزار خودشناسی - رابطه زن و مرد
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۰۵ آبان ۱۴۰۰ ساعت 18:30 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
شغلی
ماهک کشمیری پور
ماهک کشمیری پور مشاوره شغلی و تحصیلی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
کوچینگ
نرگس نژاد حسن
نرگس نژاد حسن کوچینگ غیرحضوری
برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی خود شناسی - تحلیل خواب و رؤیا
اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت 10:30 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
مرتضی تسلیم آسا
مرتضی تسلیم آسا خود شناسی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰ ساعت 09:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
سحر حسین زاده
سحر حسین زاده توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت 15:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
ساره سرگلزایی
ساره سرگلزایی توسعه فردی
اولین وقت خالی غیرحضوری سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت 08:00 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
توسعه فردی
خانم بهار کاویانی (غیر حضوری)
خانم بهار کاویانی خود شناسی - تحلیل خواب و رؤیا
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد اولین وقت خالی غیرحضوری چهارشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۰ ساعت 10:30 برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 200,000 تومان | غیرحضوری 200,000 تومان رزرو وقت مشاوره
رابطه زن و مرد
ویدا چیتگر (غیر حضوری)
ویدا چیتگر مشاوره فردی و بین فردی
امـــکان مشـــاوره غیـــر حضـــوری وجـــود دارد برای مشاهده سایر وقت های مشاوره بر روی دکمه زیر کلیک کنید
غیرحضوری 240,000 تومان | غیرحضوری 240,000 تومان رزرو وقت مشاوره
ســـوالات رایـــج کاربـــران

این صفحه از سایت بنیاد فرهنگ زندگی مختص رزرو وقت مشاوره به صورت اینترنتی و آسان برای کاربران می باشد. به این ترتیب مخاطبان بنیاد برای رزرو وقت مشاوره نیاز به روش‌های سنتی مثل تلفن زدن یا مراجعه حضوری ندارند. برای گرفتن وقت مشاوره کافی ست عضو سایت بنیاد فرهنگ زندگی شوید و از طریق همین صفحه اقدام به رزرو اسان وقت مشاوره خود نمایید.مشاوران بنیاد می توانند در رابطه زنان و مردان،فرزند پروری،کسب و کار،ازدواج،راهبر شما برای رفع موانع باشند.

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 13 تا 18 مشاوره برای انتخاب محصول
پاسخگویی به سوالات آموزشی 021-88738180