علی کریم پور یزدی ( بالای ۱۸ سال، مشاوره شغلی، شخصیت شناسی )

علی کریم پور یزدی ( بالای ۱۸ سال، مشاوره شغلی، شخصیت شناسی )


شرح:
توجه :
مشاوره فقط به صورت حضوری انجام میگرد

مهندس علی کریم پور یزدی 22 سال است که سابقه تدریس به نوجوانان را در رزومه خود دارد. دغدغه سال های اخیر او یافتن راه حل های مناسب برای نوجوانان است که بدون وارد آوردن ضربه های روحی و روانی به فرزندان، با بهره گیری از متدهای به روزی که در حوزه روانشناسی تحلیلی وجود دارد، تلاش کند تا بچه های در کنار لذتی که از مسیر زندگی می برند به اهداف خود بیاندیشند.او معتقد است که اگر بتوانیم کمک کنیم نوجوان و پدر و مادر جزییات دقیقی از کاستی های و نقاط قوت شخصیتیشان را بیابند مطمئنا با هم به تفاهم بهتری خواهند رسید. نوجوان در پناه تشخیص تیپ شخصیتی خود می تواند جایگاه واقعی خود را در زندگی کشفو در آن جایگاه بیشترین درخشندگی را داشته باشد.اکنون او که صاحب دو فرزند نوجوان است با اطمینان که از بازخوردهای خوب شخصیت شناسی برای نوجوانان دریافت نموده است، در کنار شما می کوشد تا فرزند شما برای بهترین شدن در نوع خودش مهیا شده و در مسیری مناسب با روحیاتش قرار گیرد.آنچه در جلسات با علی کریم پور یزدی نوجوانان تجربه خواهند کرد:معرفی و کشف تیپ شخصیتیتیپ و اصلاح برنامه تحصیلی معرفی و اصلاح عادات درسی تشخیص عادت های ذهنی فرایند های درک کردن تعیین سبک بهینه یادگیری ارتباط تیپ شخصیتی و مهارتهای مطالعهارتباط تیپ و آزمون استفاده از تیپ در برنامه ریزی درسی استفاده از نقاط قوت تیپ در تحصیل
متن کامل
علی کریم پور یزدی ( بالای ۱۸ سال، مشاوره شغلی، شخصیت شناسی )
---- 190,000 تومان
کد محصول:403
شرح:
توجه :
مشاوره فقط به صورت حضوری انجام میگرد

مهندس علی کریم پور یزدی 22 سال است که سابقه تدریس به نوجوانان را در رزومه خود دارد. دغدغه سال های اخیر او یافتن راه حل های مناسب برای نوجوانان است که بدون وارد آوردن ضربه های روحی و روانی به فرزندان، با بهره گیری از متدهای به روزی که در حوزه روانشناسی تحلیلی وجود دارد، تلاش کند تا بچه های در کنار لذتی که از مسیر زندگی می برند به اهداف خود بیاندیشند.او معتقد است که اگر بتوانیم کمک کنیم نوجوان و پدر و مادر جزییات دقیقی از کاستی های و نقاط قوت شخصیتیشان را بیابند مطمئنا با هم به تفاهم بهتری خواهند رسید. نوجوان در پناه تشخیص تیپ شخصیتی خود می تواند جایگاه واقعی خود را در زندگی کشفو در آن جایگاه بیشترین درخشندگی را داشته باشد.اکنون او که صاحب دو فرزند نوجوان است با اطمینان که از بازخوردهای خوب شخصیت شناسی برای نوجوانان دریافت نموده است، در کنار شما می کوشد تا فرزند شما برای بهترین شدن در نوع خودش مهیا شده و در مسیری مناسب با روحیاتش قرار گیرد.آنچه در جلسات با علی کریم پور یزدی نوجوانان تجربه خواهند کرد:معرفی و کشف تیپ شخصیتیتیپ و اصلاح برنامه تحصیلی معرفی و اصلاح عادات درسی تشخیص عادت های ذهنی فرایند های درک کردن تعیین سبک بهینه یادگیری ارتباط تیپ شخصیتی و مهارتهای مطالعهارتباط تیپ و آزمون استفاده از تیپ در برنامه ریزی درسی استفاده از نقاط قوت تیپ در تحصیل
متن کامل