علی کریم پور یزدی (مشاوره شغلی، شخصیت شناسی-بالای18سال) (مشاوره تحصیلی، انتخاب رشته، استعداد یابی- بین 8 تا 18سال)

علی کریم پور یزدی (مشاوره شغلی، شخصیت شناسی-بالای18سال) (مشاوره تحصیلی، انتخاب رشته، استعداد یابی- بین 8 تا 18سال)


توجه : بعد از پرداخت نهايي از طريق سايت وقت مشاوره براي شما ذخيره خواهد شد.
زمان مشاوره 45 دقيقه مي باشد و زمان بيشتر از اين مدت در دفتر بنياد فرهنگ زندگي محاسبه شده و ملزم به پرداخت مي باشيد.
شرايط و ضوابط نوبت هاي مشاوره:
در صورتيكه در زمان رزرو شده امكان حضور فراهم نباشد، به اين مورد اشراف داشته كه زمان اختصاص داده شده به صورت فوري امكان لغو و تغيير نخواهد داشت و هزينه اي مسترد نخواهد گرديد. با توجه به اين اصل تمام برنامه خود را تنظيم كرده تا 10 دقيقه قبل از زمان رزرو شده در مركز حضور يابم و به هر علت نتوانم، تمام مسئوليت متوجه خود بوده و بنياد فرهنگ زندگي و مشاوران هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.
شرح:
توجه :
مشاوره فقط به صورت حضوری انجام میگرد

مهندس علی کریم پور یزدی 22 سال است که سابقه تدریس به نوجوانان را در رزومه خود دارد. دغدغه سال های اخیر او یافتن راه حل های مناسب برای نوجوانان است که بدون وارد آوردن ضربه های روحی و روانی به فرزندان، با بهره گیری از متدهای به روزی که در حوزه روانشناسی تحلیلی وجود دارد، تلاش کند تا بچه های در کنار لذتی که از مسیر زندگی می برند به اهداف خود بیاندیشند.او معتقد است که اگر بتوانیم کمک کنیم نوجوان و پدر و مادر جزییات دقیقی از کاستی های و نقاط قوت شخصیتیشان را بیابند مطمئنا با هم به تفاهم بهتری خواهند رسید. نوجوان در پناه تشخیص تیپ شخصیتی خود می تواند جایگاه واقعی خود را در زندگی کشفو در آن جایگاه بیشترین درخشندگی را داشته باشد.اکنون او که صاحب دو فرزند نوجوان است با اطمینان که از بازخوردهای خوب شخصیت شناسی برای نوجوانان دریافت نموده است، در کنار شما می کوشد تا فرزند شما برای بهترین شدن در نوع خودش مهیا شده و در مسیری مناسب با روحیاتش قرار گیرد.آنچه در جلسات با علی کریم پور یزدی نوجوانان تجربه خواهند کرد:معرفی و کشف تیپ شخصیتی تیپ و اصلاح برنامه تحصیلی معرفی و اصلاح عادات درسی تشخیص عادت های ذهنی فرایند های درک کردن تعیین سبک بهینه یادگیری ارتباط تیپ شخصیتی و مهارتهای مطالعه ارتباط تیپ و آزمون استفاده از تیپ در برنامه ریزی درسی استفاده از نقاط قوت تیپ در تحصیل
متن کامل
علی کریم پور یزدی (مشاوره شغلی، شخصیت شناسی-بالای18سال) (مشاوره تحصیلی، انتخاب رشته، استعداد یابی- بین 8 تا 18سال)
---- 190,000 تومان
کد محصول:403
شرح:
توجه :
مشاوره فقط به صورت حضوری انجام میگرد

مهندس علی کریم پور یزدی 22 سال است که سابقه تدریس به نوجوانان را در رزومه خود دارد. دغدغه سال های اخیر او یافتن راه حل های مناسب برای نوجوانان است که بدون وارد آوردن ضربه های روحی و روانی به فرزندان، با بهره گیری از متدهای به روزی که در حوزه روانشناسی تحلیلی وجود دارد، تلاش کند تا بچه های در کنار لذتی که از مسیر زندگی می برند به اهداف خود بیاندیشند.او معتقد است که اگر بتوانیم کمک کنیم نوجوان و پدر و مادر جزییات دقیقی از کاستی های و نقاط قوت شخصیتیشان را بیابند مطمئنا با هم به تفاهم بهتری خواهند رسید. نوجوان در پناه تشخیص تیپ شخصیتی خود می تواند جایگاه واقعی خود را در زندگی کشفو در آن جایگاه بیشترین درخشندگی را داشته باشد.اکنون او که صاحب دو فرزند نوجوان است با اطمینان که از بازخوردهای خوب شخصیت شناسی برای نوجوانان دریافت نموده است، در کنار شما می کوشد تا فرزند شما برای بهترین شدن در نوع خودش مهیا شده و در مسیری مناسب با روحیاتش قرار گیرد.آنچه در جلسات با علی کریم پور یزدی نوجوانان تجربه خواهند کرد:معرفی و کشف تیپ شخصیتی تیپ و اصلاح برنامه تحصیلی معرفی و اصلاح عادات درسی تشخیص عادت های ذهنی فرایند های درک کردن تعیین سبک بهینه یادگیری ارتباط تیپ شخصیتی و مهارتهای مطالعه ارتباط تیپ و آزمون استفاده از تیپ در برنامه ریزی درسی استفاده از نقاط قوت تیپ در تحصیل
متن کامل