تحلیل کاربردی خواب و رویا

تحلیل کاربردی خواب و رویا


شرح:
درباره کتاب:
قضیه خرافه نیست. مطالعات روانکاوان نشان می دهد کسی نیست که خواب نبیند، ولی امکان دارد شما آن را بنا به دلایلی به خاطر نسپارید. خواب، نامه ای است از سوی ناخودآگاه که اختصاصاً برای شما ارسال شده است. حالا اگر می خواهید به آن بی توجهی کنید، این انتخاب شماست. این کتاب با زبانی شیرین و کاملاً کاربردی در چهار مرحله قدم به قدم به شما می گوید خوابی را که دیدید، چگونه تفسیر کنید. تفسیر رویا و انجام اقدام عملی برای آن می تواند زندگی تان را به سمت ناخودآگاه شما که نیازهای روحی و روانی تان را به خوبی می داند مورد هدایت قرار گیرد.
2 فصل کتاب تحلیل کاربردی خواب و رویا به شرح زیر است:
فصل 1: مقدمه: ناخودآگاه و زبان آن
آگاهی از ناخودآگاه
کار درونی: جستجو در ناخودآگاه
واقعیت های متفاوت: دنیای رؤیاها، قلمرو تخیل
کهن الگوها و ناخودآگاه
تضاد و وحدت: شهادت به یکتا
فصل 2: کار با رؤیاها
روش چهار مرحله ای
مرحله اول: تداعی
مرحله دوم: تحرکات
مرحله سوم: تعبیرها
مرحله چهارم: مراسم ها

درباره نویسنده؛ رابرت الکس جانسون:
رابرت الکس جانسون، نویسنده و روانشناس آمریکایی است. دکتر جانسون سفر زندگی درونی خود را با یک تجربه نزدیک به مرگ در سن یازده سالگی آغاز کرد. تصادف وحشتناکی که موجب از دست رفتن یکی از پاهایش شد و اولین برق ملاقات او با دنیای طلایی درون- دنیایی که در پس تجارب عادی روزمره ما قرار دارد- رقم زده شد. او مانند پارسیفال قهرمان یکی از از کتاب هایش تبدیل به جستجوگری معنوی شد. پس از افت و خیزهای زیاد و طی مراحل مختلفی در زندگی در نهایت به ملاقات کارل گوستاو یونگ روانشناس سوئیسی رفت و در اولین کلاس هایی که موسسه سی جی یونگ در زوریخ برگزار می کرد در سال 1947، شرکت نمود. او در روانشناسی تحلیلی شاگرد کارل یونگ، اما یونگ و ژولاند جیکوب در زوریخ بود و در ادامه، مطالعات خود در روانشناسی تحلیلی را با دکتر فریتز کنکل در لوس آنجلس و دکتر تونی ساسمن در لندن ادامه داد. رابرت جانسون همچنین شاگرد کریشنا مورتی در هند نیز بوده و بیست سال از عمر خود را میان آمریکا و هند در سفر بوده است و از فرهنگ غنی شرقی و به ویژه عرفان شرقی الهامات زیادی دریافت کرده است. وی دکترای افتخاری علوم انسانی دارد و از سوی دانشگاه پاسیفیکا در سال 2002 به پاس یک عمر تلاش و خدمات قابل تحسین در حوزه روانشناسی مورد تقدیر قرار گرفت. از ایشان 8 کتاب به عنوان های «مرد ایده آل»، «زندگی نزیسته ات را زندگی کن»، «راهبری زندگی با شهود درونی»، «سایه ات را مالک شو»، «طلای درون»، «تخیل فعال»، «تحلیل کاربردی خواب و رؤیا» و «احساس رضایت» به فارسی برگردانده شده که همگی از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی به چاپ رسیدند.

ISBN: 978-600-92251-5-6
متن کامل
تحلیل کاربردی خواب و رویا
---- 25,000 تومان
کد محصول:182
شرح:
درباره کتاب:
قضیه خرافه نیست. مطالعات روانکاوان نشان می دهد کسی نیست که خواب نبیند، ولی امکان دارد شما آن را بنا به دلایلی به خاطر نسپارید. خواب، نامه ای است از سوی ناخودآگاه که اختصاصاً برای شما ارسال شده است. حالا اگر می خواهید به آن بی توجهی کنید، این انتخاب شماست. این کتاب با زبانی شیرین و کاملاً کاربردی در چهار مرحله قدم به قدم به شما می گوید خوابی را که دیدید، چگونه تفسیر کنید. تفسیر رویا و انجام اقدام عملی برای آن می تواند زندگی تان را به سمت ناخودآگاه شما که نیازهای روحی و روانی تان را به خوبی می داند مورد هدایت قرار گیرد.
2 فصل کتاب تحلیل کاربردی خواب و رویا به شرح زیر است:
فصل 1: مقدمه: ناخودآگاه و زبان آن
آگاهی از ناخودآگاه
کار درونی: جستجو در ناخودآگاه
واقعیت های متفاوت: دنیای رؤیاها، قلمرو تخیل
کهن الگوها و ناخودآگاه
تضاد و وحدت: شهادت به یکتا
فصل 2: کار با رؤیاها
روش چهار مرحله ای
مرحله اول: تداعی
مرحله دوم: تحرکات
مرحله سوم: تعبیرها
مرحله چهارم: مراسم ها

درباره نویسنده؛ رابرت الکس جانسون:
رابرت الکس جانسون، نویسنده و روانشناس آمریکایی است. دکتر جانسون سفر زندگی درونی خود را با یک تجربه نزدیک به مرگ در سن یازده سالگی آغاز کرد. تصادف وحشتناکی که موجب از دست رفتن یکی از پاهایش شد و اولین برق ملاقات او با دنیای طلایی درون- دنیایی که در پس تجارب عادی روزمره ما قرار دارد- رقم زده شد. او مانند پارسیفال قهرمان یکی از از کتاب هایش تبدیل به جستجوگری معنوی شد. پس از افت و خیزهای زیاد و طی مراحل مختلفی در زندگی در نهایت به ملاقات کارل گوستاو یونگ روانشناس سوئیسی رفت و در اولین کلاس هایی که موسسه سی جی یونگ در زوریخ برگزار می کرد در سال 1947، شرکت نمود. او در روانشناسی تحلیلی شاگرد کارل یونگ، اما یونگ و ژولاند جیکوب در زوریخ بود و در ادامه، مطالعات خود در روانشناسی تحلیلی را با دکتر فریتز کنکل در لوس آنجلس و دکتر تونی ساسمن در لندن ادامه داد. رابرت جانسون همچنین شاگرد کریشنا مورتی در هند نیز بوده و بیست سال از عمر خود را میان آمریکا و هند در سفر بوده است و از فرهنگ غنی شرقی و به ویژه عرفان شرقی الهامات زیادی دریافت کرده است. وی دکترای افتخاری علوم انسانی دارد و از سوی دانشگاه پاسیفیکا در سال 2002 به پاس یک عمر تلاش و خدمات قابل تحسین در حوزه روانشناسی مورد تقدیر قرار گرفت. از ایشان 8 کتاب به عنوان های «مرد ایده آل»، «زندگی نزیسته ات را زندگی کن»، «راهبری زندگی با شهود درونی»، «سایه ات را مالک شو»، «طلای درون»، «تخیل فعال»، «تحلیل کاربردی خواب و رؤیا» و «احساس رضایت» به فارسی برگردانده شده که همگی از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی به چاپ رسیدند.

ISBN: 978-600-92251-5-6
متن کامل