عاشقی یعنی جدایی

عاشقی یعنی جدایی


اثری از: گای کارنو
شرح:
درباره کتاب :این ایده که عشق قرار است خوشبختی به بار آورد تقریبا چند وقتی است که در حال منسوخ شدن است .روابط زود شکل میگیرند و زود هم به خزان خود می رسند.این کتاب اکنون در دستان شما قرار گرفته تا زندگی شما را زیرورو کند.شما را به تعمقی وا میدارد که در یک ان به خودتان می آیید و متوجه می شوید که عمری را بدون عشق حقیقی ویا در حسرت رسیدن به آن گذرانده ایدو ناخودآگاه موجبات تخریب روابط و یا حداقل لذت نبردن از زندگیتان را فراهم کرده اید.این کتاب علاوه بر اینکه زمینه ساز ایجاد ارامش وعشق پایدار در زندگی زناشویی می شود.آگاهی مناسبی را در زمینه انتخاب همسردر اختیار افراد مجرد قرار می دهد تا انتخابی هوشمندانه داشته باشند.
متن کامل
عاشقی یعنی جدایی
57,000 تومان
کد محصول:166
شرح:
درباره کتاب :این ایده که عشق قرار است خوشبختی به بار آورد تقریبا چند وقتی است که در حال منسوخ شدن است .روابط زود شکل میگیرند و زود هم به خزان خود می رسند.این کتاب اکنون در دستان شما قرار گرفته تا زندگی شما را زیرورو کند.شما را به تعمقی وا میدارد که در یک ان به خودتان می آیید و متوجه می شوید که عمری را بدون عشق حقیقی ویا در حسرت رسیدن به آن گذرانده ایدو ناخودآگاه موجبات تخریب روابط و یا حداقل لذت نبردن از زندگیتان را فراهم کرده اید.این کتاب علاوه بر اینکه زمینه ساز ایجاد ارامش وعشق پایدار در زندگی زناشویی می شود.آگاهی مناسبی را در زمینه انتخاب همسردر اختیار افراد مجرد قرار می دهد تا انتخابی هوشمندانه داشته باشند.
متن کامل