معمای عشق

معمای عشق


اثری از: پیتمن مک گیهی
شرح:
درباره کتاب : همه واژه ها را می توان از متضاد آن ها شناخت .آیا این قانون نیز در مورد عشق صادق است؟ متضاد عشق چه واژه ای است ؟ نفرت! یعنی شما وقتی به عابری که از کنار شما می گذرد عشق ندارید به این معناست که از او نفرت دارید؟ . قطعا اینطور نیست . زیرا در اینجا تنفر بعنوان متضاد عشق، شناخت عشق را برایمان مشهود نمی کند پس باید به کلیت این تضاد و یا به تعریف مان از عشق شک کرد. متاسفانه تعابیر اشتباه درمورد عشق فراوان است. البته از همه جالبتر آن است که عده ای همواره سوال دارند که چرا عشق پایدار نمی ماند و لحظه ای هست و لحظه ای نیست . پیتمن روانکاو یونگی در کتاب جذاب خود با نام معمای عشق سعی دارد شما را به درک عمیقی از این معما برساند.

ISBN: 978-600-6268-35-4
متن کامل
معمای عشق
---- 45,000 تومان
کد محصول:198
شرح:
درباره کتاب : همه واژه ها را می توان از متضاد آن ها شناخت .آیا این قانون نیز در مورد عشق صادق است؟ متضاد عشق چه واژه ای است ؟ نفرت! یعنی شما وقتی به عابری که از کنار شما می گذرد عشق ندارید به این معناست که از او نفرت دارید؟ . قطعا اینطور نیست . زیرا در اینجا تنفر بعنوان متضاد عشق، شناخت عشق را برایمان مشهود نمی کند پس باید به کلیت این تضاد و یا به تعریف مان از عشق شک کرد. متاسفانه تعابیر اشتباه درمورد عشق فراوان است. البته از همه جالبتر آن است که عده ای همواره سوال دارند که چرا عشق پایدار نمی ماند و لحظه ای هست و لحظه ای نیست . پیتمن روانکاو یونگی در کتاب جذاب خود با نام معمای عشق سعی دارد شما را به درک عمیقی از این معما برساند.

ISBN: 978-600-6268-35-4
متن کامل