معمای عشق

معمای عشق


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
معنی واژه ها را می توان از متضاد آن تشخیص داد متضاد عشق چیست ؟ تنفر!
اگر متضاد عشق تنفر باشد به این معنی است کسی که در خیابان می گذرد و ما هیچ آشنایی با او نداریم و طبیعتا به او عشق نداریم از او متنفریم. قطعا اینگونه نیست.
چرا اشتباها مرسوم شده است که با وجود تنوعی که در عاشق شدن ما هست ، فقط یک واژه را برای همه به کار می بریم یعنی : "عشق" . در این مجموعه با اسامی جدید و سبک های متفاوتی از عشق ورزیدن آشنا می شوید که تا کنون اصلا جای دیگری آن را نشنیده بودید.
عشق معمایی است که در این مجموعه به شما کمک می شود به مفهوم آن برسید و وقتی توانستید برای آن پاسخ بیابید حالا با واقع بینی خاصی عاشق خواهید بود . شما در این مجموعه درمی یابید هیچ عشقی پایدار نیست و خاصیت عشق فرار بودن و نابود شدن آن هر از چندگاهی است.
متن کامل
معمای عشق
---- 230,000 تومان
کد محصول:126
شرح:
معنی واژه ها را می توان از متضاد آن تشخیص داد متضاد عشق چیست ؟ تنفر!
اگر متضاد عشق تنفر باشد به این معنی است کسی که در خیابان می گذرد و ما هیچ آشنایی با او نداریم و طبیعتا به او عشق نداریم از او متنفریم. قطعا اینگونه نیست.
چرا اشتباها مرسوم شده است که با وجود تنوعی که در عاشق شدن ما هست ، فقط یک واژه را برای همه به کار می بریم یعنی : "عشق" . در این مجموعه با اسامی جدید و سبک های متفاوتی از عشق ورزیدن آشنا می شوید که تا کنون اصلا جای دیگری آن را نشنیده بودید.
عشق معمایی است که در این مجموعه به شما کمک می شود به مفهوم آن برسید و وقتی توانستید برای آن پاسخ بیابید حالا با واقع بینی خاصی عاشق خواهید بود . شما در این مجموعه درمی یابید هیچ عشقی پایدار نیست و خاصیت عشق فرار بودن و نابود شدن آن هر از چندگاهی است.
متن کامل