تقدیر مردان ( دانلودی )

تقدیر مردان ( دانلودی )


شرح:
مهم: لطفا توجه نمایید که محصولات ارائه شده با قابلیت دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و خرید شما به معنی ارسال یا تحویل حضوری کالای فیزیکی (سی دی، ...) نمی باشد.

مخاطبان مجموعه: مردان و والدینی که فرزند پسر دارند

توجه: محصول حاضر به عنوان تاثیر پدر و مادر بر سرنوشت خوب یا بد پسر نیز عرضه شده است.

همه ما وقتی در حال طی کردن دهه سوم زندگی مان هستیم، متوجه می شویم اوضاع بر وفق مرادمان نیست، تصمیماتی که در زندگی گرفته ایم یا میگیریم اکنون با قاطعیت نیست و خیلی مواقع دچار تردیدهای جدی می شویم . احساس می کنیم تصمیمات زندگی در کنترل ما نیستند، به همین خاطر احساس می کنیم زندگی خودمان را نمی کنیم . پس اگر زندگی خودمان را نمی کنیم ، زندگی چه شخصی را انجام می دهیم ! روانشناسان پیرو مکتب کارل گوستاو یونگ معتقدند پدر و مادر ما از دوره کودکی مفاهیمی را در روان ما حک می کنند که باید پس از یافتن استقلال شخصیتی که همزمان با میانسالی است الک شوند و نظام های رفتاری مستقل ما باید شکل بگیرد.
متن کامل
تقدیر مردان ( دانلودی )
---- 216,000 تومان
کد محصول:89
شرح:
مهم: لطفا توجه نمایید که محصولات ارائه شده با قابلیت دانلود در اختیار شما قرار میگیرد و خرید شما به معنی ارسال یا تحویل حضوری کالای فیزیکی (سی دی، ...) نمی باشد.

مخاطبان مجموعه: مردان و والدینی که فرزند پسر دارند

توجه: محصول حاضر به عنوان تاثیر پدر و مادر بر سرنوشت خوب یا بد پسر نیز عرضه شده است.

همه ما وقتی در حال طی کردن دهه سوم زندگی مان هستیم، متوجه می شویم اوضاع بر وفق مرادمان نیست، تصمیماتی که در زندگی گرفته ایم یا میگیریم اکنون با قاطعیت نیست و خیلی مواقع دچار تردیدهای جدی می شویم . احساس می کنیم تصمیمات زندگی در کنترل ما نیستند، به همین خاطر احساس می کنیم زندگی خودمان را نمی کنیم . پس اگر زندگی خودمان را نمی کنیم ، زندگی چه شخصی را انجام می دهیم ! روانشناسان پیرو مکتب کارل گوستاو یونگ معتقدند پدر و مادر ما از دوره کودکی مفاهیمی را در روان ما حک می کنند که باید پس از یافتن استقلال شخصیتی که همزمان با میانسالی است الک شوند و نظام های رفتاری مستقل ما باید شکل بگیرد.
متن کامل