زندگی نزیسته ات را زندگی کن

زندگی نزیسته ات را زندگی کن


اثری از: رابرت الکس جانسون
شرح:
درباره کتاب :وقتي به دهه سوم زندگي میرسیم كم‌كم حس مي‌كنيم زمان با سرعت مي‌گذرد، شايد از كارمان احساس رضايت نكنيم. شايد تاكنون ازدواج نكرده‌ايم و از اين موضوع دچار افسردگي شده‌ايم. فرضا هم اگر ازدواج كرده‌ايم، ممكن است همسرمان به ما بي‌توجه باشد يا آن انتظاري را كه از زندگي زناشويي داشته‌ايم، برآورده نشده باشد. اگر هم بچه‌دار شده‌ايم و بچه‌ها هم كمي بزرگ شده‌اند، توقعات بي حد و حصر آن‌ها كه از توان ما خارج است ما را مستأصل مي‌كند. دور و بر خودمان را كه خوب نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم، چيزهايي كه مي‌توانست در ما احساس رضايت ايجاد كند، غايب است.این کتاب شیوه رهایی یافتن از زندانی که برای خود ساخته ایم و رفتن به سوی زندگی رضایتمندانه را به ما میگوید.
متن کامل
زندگی نزیسته ات را زندگی کن
37,000 تومان
کد محصول:174
شرح:
درباره کتاب :وقتي به دهه سوم زندگي میرسیم كم‌كم حس مي‌كنيم زمان با سرعت مي‌گذرد، شايد از كارمان احساس رضايت نكنيم. شايد تاكنون ازدواج نكرده‌ايم و از اين موضوع دچار افسردگي شده‌ايم. فرضا هم اگر ازدواج كرده‌ايم، ممكن است همسرمان به ما بي‌توجه باشد يا آن انتظاري را كه از زندگي زناشويي داشته‌ايم، برآورده نشده باشد. اگر هم بچه‌دار شده‌ايم و بچه‌ها هم كمي بزرگ شده‌اند، توقعات بي حد و حصر آن‌ها كه از توان ما خارج است ما را مستأصل مي‌كند. دور و بر خودمان را كه خوب نگاه مي‌كنيم مي‌بينيم، چيزهايي كه مي‌توانست در ما احساس رضايت ايجاد كند، غايب است.این کتاب شیوه رهایی یافتن از زندانی که برای خود ساخته ایم و رفتن به سوی زندگی رضایتمندانه را به ما میگوید.
متن کامل