علی بابا

علی بابا


اثری از: دانکن کلارک
مترجم: مجید نوریان
شرح:
توضیح محصول:
جک ما کیست؟
مردی که تجارت الکترونیکی علی بابا را پایه گذاری نمود و با سرعت محیرالعقولی سهمش از بازار اینترنتی را چنان ارتقاء داد که اکنون حائز رتبه یک دنیاست و گوی سبقت را از آمازون ربوده است. امروزه، علی بابا یکی از فعال ترین و مهم ترین شرکت های تجارت الکترونیک در جهان است که با عرضه خدمات خود، برای ده ها میلیون نفر اشتغال ایجاده کرده و احتیاجات روزمره صدها میلیون مصرف کننده چینی را که به آن وابسته شده اند، به آن ها ارائه می دهد.
این اثر فوق العاده، توسط یک تحلیل گر قهار چینی - دانکن کلارک - در حوزه تجارت الکترونیک نوشته شده و در آن از نخستین روزهای جک ما و چگونگی بالیدن وی در جهان امروز و رسیدنش به نقطه اوجی که هم اکنون قرار دارد، سخن گفته است.
زبان کتاب ساده و حالت روایی آن باعث می شود که خواننده نتواند در انتها لحظه ای کتاب را کنار بگذارد. او از گذشته ، حال و از همه مهم تر پیش بینی چالش ها و رخدادهای آینده «علی بابا» برای ما می گوید.
متن کامل
علی بابا
71,000 تومان
کد محصول:431
شرح:
توضیح محصول:
جک ما کیست؟
مردی که تجارت الکترونیکی علی بابا را پایه گذاری نمود و با سرعت محیرالعقولی سهمش از بازار اینترنتی را چنان ارتقاء داد که اکنون حائز رتبه یک دنیاست و گوی سبقت را از آمازون ربوده است. امروزه، علی بابا یکی از فعال ترین و مهم ترین شرکت های تجارت الکترونیک در جهان است که با عرضه خدمات خود، برای ده ها میلیون نفر اشتغال ایجاده کرده و احتیاجات روزمره صدها میلیون مصرف کننده چینی را که به آن وابسته شده اند، به آن ها ارائه می دهد.
این اثر فوق العاده، توسط یک تحلیل گر قهار چینی - دانکن کلارک - در حوزه تجارت الکترونیک نوشته شده و در آن از نخستین روزهای جک ما و چگونگی بالیدن وی در جهان امروز و رسیدنش به نقطه اوجی که هم اکنون قرار دارد، سخن گفته است.
زبان کتاب ساده و حالت روایی آن باعث می شود که خواننده نتواند در انتها لحظه ای کتاب را کنار بگذارد. او از گذشته ، حال و از همه مهم تر پیش بینی چالش ها و رخدادهای آینده «علی بابا» برای ما می گوید.
متن کامل