خرد خاص و جذاب بودن  برای زنان در نیمه دوم عمر

خرد خاص و جذاب بودن برای زنان در نیمه دوم عمر


مترجم: حمید رطبی
شرح:
درباره کتاب: دوره میانسالی برای شما جذاب خواهد بود، به شرط آنکه...؟
برای بسیاری از بانوان، ورود به دهه چهارم و پنجم زندگی مانند کابوس و فاجعه است، ولی زمانی که خانمی کتاب خرد "خاص و جذاب بودن" را به پایان می رساند، بدون تردید بر می خیزد و پایکوبی و جشنی برای خود به پا می کند. در این کتاب روی «انتخاب گر» بودن شما کار خواهیم کرد؛ به این معنا که آنچه می خواهید انجام دهید یا آنچه می خواهید باشید، درست همان چیزی باشد که موافق و هم راستای روح شماست. در آن هنگام است که هر رفتاری با زندگی خود داشته باشید، معنی دار خواهد شد. انتخاب شما همان چیزی خواهد بود که در مغز استخوان، روح، روان و درون خود احساس می کنید و از آنجا که تصمیمات خود را با حقیقت درونی، روحی و روانی خود گرفتید، قضاوت در مورد این تصمیمات، برای اشخاص دیگر غیرممکن خواهد بود. با این کتاب یاد خواهید گرفت کامل و شاداب زندگی کنید و روح خود را در هر سنی راضی نگه دارید. در کتاب "خرد خاص و جذاب بودن"، می توانید ببینید در کدام مرحله قرار دارید و یاد بگیرید در هر سنی که هستید، خاص بودن و جذابیت آن سن را داشته باشید. 4 بخش کتاب "خرد خاص و جذاب بودن" به شرح زیر است:
بخش اول: نام او فرزانه است؛ زنان خردمند و خرد زنانه چه خصوصیاتی دارند؟
بخش دوم: او فراتر از فرزانگی است؛ زنان بالغ آماده پذیرش مسؤولیت می شوند.
بخش سوم: او یک الهه است که میانسال می شود: میانسالی فرصتی که ببینید واقعاً چه می خواهید.
بخش چهارم: او یک محفل است؛ چگونه خرد را وارد زندگی کنیم؟

درباره نویسنده کتاب؛ ژان شینودا بولن:
ژان شینودا بولن روانپزشک و نویسنده آمریکایی است. او کتاب‌های منحصر به فرد و متعددی در زمینه‌ روانشناسی کهن الگویی نوشته است. کهن الگوها یکی از بنیادی ترین و کاربردی ترین مفاهیمی است که ما روزانه با آن سروکار داریم، اما از آن آگاه نیستیم. معروف ترین کتاب‌های ژان شینودا بولن «انواع زنان»، «انواع مردان»، «ما همه یک معجزه ایم» و «خرد خاص و جذاب بودن» به فارسی برگردانده و از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی منتشر شدند.
متن کامل
خرد خاص و جذاب بودن  برای زنان در نیمه دوم عمر
65,000 تومان
کد محصول:380
شرح:
درباره کتاب: دوره میانسالی برای شما جذاب خواهد بود، به شرط آنکه...؟
برای بسیاری از بانوان، ورود به دهه چهارم و پنجم زندگی مانند کابوس و فاجعه است، ولی زمانی که خانمی کتاب خرد "خاص و جذاب بودن" را به پایان می رساند، بدون تردید بر می خیزد و پایکوبی و جشنی برای خود به پا می کند. در این کتاب روی «انتخاب گر» بودن شما کار خواهیم کرد؛ به این معنا که آنچه می خواهید انجام دهید یا آنچه می خواهید باشید، درست همان چیزی باشد که موافق و هم راستای روح شماست. در آن هنگام است که هر رفتاری با زندگی خود داشته باشید، معنی دار خواهد شد. انتخاب شما همان چیزی خواهد بود که در مغز استخوان، روح، روان و درون خود احساس می کنید و از آنجا که تصمیمات خود را با حقیقت درونی، روحی و روانی خود گرفتید، قضاوت در مورد این تصمیمات، برای اشخاص دیگر غیرممکن خواهد بود. با این کتاب یاد خواهید گرفت کامل و شاداب زندگی کنید و روح خود را در هر سنی راضی نگه دارید. در کتاب "خرد خاص و جذاب بودن"، می توانید ببینید در کدام مرحله قرار دارید و یاد بگیرید در هر سنی که هستید، خاص بودن و جذابیت آن سن را داشته باشید. 4 بخش کتاب "خرد خاص و جذاب بودن" به شرح زیر است:
بخش اول: نام او فرزانه است؛ زنان خردمند و خرد زنانه چه خصوصیاتی دارند؟
بخش دوم: او فراتر از فرزانگی است؛ زنان بالغ آماده پذیرش مسؤولیت می شوند.
بخش سوم: او یک الهه است که میانسال می شود: میانسالی فرصتی که ببینید واقعاً چه می خواهید.
بخش چهارم: او یک محفل است؛ چگونه خرد را وارد زندگی کنیم؟

درباره نویسنده کتاب؛ ژان شینودا بولن:
ژان شینودا بولن روانپزشک و نویسنده آمریکایی است. او کتاب‌های منحصر به فرد و متعددی در زمینه‌ روانشناسی کهن الگویی نوشته است. کهن الگوها یکی از بنیادی ترین و کاربردی ترین مفاهیمی است که ما روزانه با آن سروکار داریم، اما از آن آگاه نیستیم. معروف ترین کتاب‌های ژان شینودا بولن «انواع زنان»، «انواع مردان»، «ما همه یک معجزه ایم» و «خرد خاص و جذاب بودن» به فارسی برگردانده و از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی منتشر شدند.
متن کامل