چگونه خود با عظمتی بسازیم

چگونه خود با عظمتی بسازیم


اثری از: دبی فورد
شرح:
برای اكثریت ما پذیرش این كه انسان ضعیفی هستیم راحت‌تر از این است كه بپذیریم انسان با عظمتی هستیم.

همین احساس ضعف باعث می­شود خود را دچار زندگی­ای کنیم که آن را دوست نداریم و با آن احساس خوبی نداریم.


در این كتاب عمیقاً درمی­یابیم تنها یك مانع مهم و اساسی برای دسترسی ما به عظمت و خواسته­هایمان وجود دارد و این کتاب در تلاش است به شما بیاموزد با شناخت این مانع و برداشتن آن به عظمت خود برسید.


شما از طریق این کتاب به خود برترتان دسترسی خواهید یافت. اینک با زیستن خودِ تازه، انگیزه، اعتماد به نفس، شجاعت و احساس رضایت بیشتری در زندگی خواهید یافت.

آنگاه به عظمت و تقدسی در درون خود پی می­برید كه شما را از محدودیتی كه در دنیای عقلاست، خارج می­سازد.

شما عظمت خود را طلب می­كنید و او به شما اعطاء خواهد كرد!

متن کامل
چگونه خود با عظمتی بسازیم
33,000 تومان
کد محصول:332
شرح:
برای اكثریت ما پذیرش این كه انسان ضعیفی هستیم راحت‌تر از این است كه بپذیریم انسان با عظمتی هستیم.

همین احساس ضعف باعث می­شود خود را دچار زندگی­ای کنیم که آن را دوست نداریم و با آن احساس خوبی نداریم.


در این كتاب عمیقاً درمی­یابیم تنها یك مانع مهم و اساسی برای دسترسی ما به عظمت و خواسته­هایمان وجود دارد و این کتاب در تلاش است به شما بیاموزد با شناخت این مانع و برداشتن آن به عظمت خود برسید.


شما از طریق این کتاب به خود برترتان دسترسی خواهید یافت. اینک با زیستن خودِ تازه، انگیزه، اعتماد به نفس، شجاعت و احساس رضایت بیشتری در زندگی خواهید یافت.

آنگاه به عظمت و تقدسی در درون خود پی می­برید كه شما را از محدودیتی كه در دنیای عقلاست، خارج می­سازد.

شما عظمت خود را طلب می­كنید و او به شما اعطاء خواهد كرد!

متن کامل