راهبری زندگی با شهود درونی( ارسال رایگان - تحویل دو هفته آینده - فقط برای 150 نفر)

راهبری زندگی با شهود درونی( ارسال رایگان - تحویل دو هفته آینده - فقط برای 150 نفر)


اثری از: رابرت‌ الكس جانسون
شرح:

چند نکته در مورد خرید کتاب نوبت دوم چاپ:
کتاب تا دو هفته آینده به دست شما خواهد رسید
فقط برایدویست نفر در نوبت چاپ دوم تخفیف پنج درصدی و پیک رایگان لحاظ خواهد شد.
دوستانی که تا ساعت 5/5 امروز شنبه 7/21 اقدام به خرید نموده اند مرسوله خود را در تهران ظرف 24 ساعت آینده تحویل می گیرند و در شهرستان ها ظرف 48 ساعت آینده .


قلبت از حركت مي‌ايستد.
هضم و درک سخنانش برايت سنگين است.

گاهي ممکن است پيش خودت فكر كني آدم عاقل و اين كارها...
ولي وقتي كه خوب عميق می شوی، متوجه می شوی چقدر از دنيا پرتی!

وقتی سرگذشت رابرت جانسون -شاگرد برجسته پروفسور کارل گوستاو یونگ_را در این کتاب می خوانی با خود می گویی: "چقدر از دنيا پرتی كه دائماً هر قدم را با محاسبه بر می داری"

وقتي در زندگي همه چيز برایت حساب و كتاب دارد يعنی
به ترس و محافظه كاری خوش آمد گفته ای
به مرور هر چه سن بالاتر رود؛ نوعی رخوت، سستی و تنبلی با ما همراه می شود که از انگیزه هایمان می کاهد
گويي به مرور فقط دست روی دست گذاشته و به تماشای مرگ تدریجی رویاهایمان می نشینیم.

این کتاب که هم یک راهنمای شخصی و هم یک شرح حال است، به ما می آموزد تا همانند جانسون نشانه های ظریف رویاها، بینش ها و حتی عمیق ترین رنج های خود را دنبال کنیم تا بتوانیم هماهنگ با خود معنویمان زندگی کنیم و این-گونه نهایت لذت را از زندگی-مان ببریم.
در دنياي امروز، اگر كسی در جستجوی ساختن زندگی پرشور و با معنا است، بهتر است فرصت خواندن اين كتاب را برای لحظه ای از دست ندهد.
متن کامل
راهبری زندگی با شهود درونی( ارسال رایگان - تحویل دو هفته آینده - فقط برای 150 نفر)
63,000 تومان 60,000 تومان 88 عدد فرصت خرید با این قیمت باقی مانده است
کد محصول:331
شرح:

چند نکته در مورد خرید کتاب نوبت دوم چاپ:
کتاب تا دو هفته آینده به دست شما خواهد رسید
فقط برایدویست نفر در نوبت چاپ دوم تخفیف پنج درصدی و پیک رایگان لحاظ خواهد شد.
دوستانی که تا ساعت 5/5 امروز شنبه 7/21 اقدام به خرید نموده اند مرسوله خود را در تهران ظرف 24 ساعت آینده تحویل می گیرند و در شهرستان ها ظرف 48 ساعت آینده .


قلبت از حركت مي‌ايستد.
هضم و درک سخنانش برايت سنگين است.

گاهي ممکن است پيش خودت فكر كني آدم عاقل و اين كارها...
ولي وقتي كه خوب عميق می شوی، متوجه می شوی چقدر از دنيا پرتی!

وقتی سرگذشت رابرت جانسون -شاگرد برجسته پروفسور کارل گوستاو یونگ_را در این کتاب می خوانی با خود می گویی: "چقدر از دنيا پرتی كه دائماً هر قدم را با محاسبه بر می داری"

وقتي در زندگي همه چيز برایت حساب و كتاب دارد يعنی
به ترس و محافظه كاری خوش آمد گفته ای
به مرور هر چه سن بالاتر رود؛ نوعی رخوت، سستی و تنبلی با ما همراه می شود که از انگیزه هایمان می کاهد
گويي به مرور فقط دست روی دست گذاشته و به تماشای مرگ تدریجی رویاهایمان می نشینیم.

این کتاب که هم یک راهنمای شخصی و هم یک شرح حال است، به ما می آموزد تا همانند جانسون نشانه های ظریف رویاها، بینش ها و حتی عمیق ترین رنج های خود را دنبال کنیم تا بتوانیم هماهنگ با خود معنویمان زندگی کنیم و این-گونه نهایت لذت را از زندگی-مان ببریم.
در دنياي امروز، اگر كسی در جستجوی ساختن زندگی پرشور و با معنا است، بهتر است فرصت خواندن اين كتاب را برای لحظه ای از دست ندهد.
متن کامل