راهبری زندگی با شهود درونی

راهبری زندگی با شهود درونی


اثری از: رابرت‌ الكس جانسون
شرح:
توجه : ارسال اين كتاب از هفته آينده آغاز ميگردد.


قلبت از حركت مي‌ايستد.
هضم و درک سخنانش برايت سنگين است.

گاهي ممکن است پيش خودت فكر كني آدم عاقل و اين كارها...
ولي وقتي كه خوب عميق می شوی، متوجه می شوی چقدر از دنيا پرتی!

وقتی سرگذشت رابرت جانسون -شاگرد برجسته پروفسور کارل گوستاو یونگ_را در این کتاب می خوانی با خود می گویی: "چقدر از دنيا پرتی كه دائماً هر قدم را با محاسبه بر می داری"

وقتي در زندگي همه چيز برایت حساب و كتاب دارد يعنی
به ترس و محافظه كاری خوش آمد گفته ای
به مرور هر چه سن بالاتر رود؛ نوعی رخوت، سستی و تنبلی با ما همراه می شود که از انگیزه هایمان می کاهد
گويي به مرور فقط دست روی دست گذاشته و به تماشای مرگ تدریجی رویاهایمان می نشینیم.

این کتاب که هم یک راهنمای شخصی و هم یک شرح حال است، به ما می آموزد تا همانند جانسون نشانه های ظریف رویاها، بینش ها و حتی عمیق ترین رنج های خود را دنبال کنیم تا بتوانیم هماهنگ با خود معنویمان زندگی کنیم و این-گونه نهایت لذت را از زندگی-مان ببریم.
در دنياي امروز، اگر كسی در جستجوی ساختن زندگی پرشور و با معنا است، بهتر است فرصت خواندن اين كتاب را برای لحظه ای از دست ندهد.
متن کامل
راهبری زندگی با شهود درونی
65,000 تومان
کد محصول:331
شرح:
توجه : ارسال اين كتاب از هفته آينده آغاز ميگردد.


قلبت از حركت مي‌ايستد.
هضم و درک سخنانش برايت سنگين است.

گاهي ممکن است پيش خودت فكر كني آدم عاقل و اين كارها...
ولي وقتي كه خوب عميق می شوی، متوجه می شوی چقدر از دنيا پرتی!

وقتی سرگذشت رابرت جانسون -شاگرد برجسته پروفسور کارل گوستاو یونگ_را در این کتاب می خوانی با خود می گویی: "چقدر از دنيا پرتی كه دائماً هر قدم را با محاسبه بر می داری"

وقتي در زندگي همه چيز برایت حساب و كتاب دارد يعنی
به ترس و محافظه كاری خوش آمد گفته ای
به مرور هر چه سن بالاتر رود؛ نوعی رخوت، سستی و تنبلی با ما همراه می شود که از انگیزه هایمان می کاهد
گويي به مرور فقط دست روی دست گذاشته و به تماشای مرگ تدریجی رویاهایمان می نشینیم.

این کتاب که هم یک راهنمای شخصی و هم یک شرح حال است، به ما می آموزد تا همانند جانسون نشانه های ظریف رویاها، بینش ها و حتی عمیق ترین رنج های خود را دنبال کنیم تا بتوانیم هماهنگ با خود معنویمان زندگی کنیم و این-گونه نهایت لذت را از زندگی-مان ببریم.
در دنياي امروز، اگر كسی در جستجوی ساختن زندگی پرشور و با معنا است، بهتر است فرصت خواندن اين كتاب را برای لحظه ای از دست ندهد.
متن کامل