چرا حال انسان امروزی خوب نیست

چرا حال انسان امروزی خوب نیست


اثری از: مایکل روث
مترجم: فریبا مقدم
شرح:
درباره کتاب :

ما مقام افتخارآمیز ذاتی‌مان را که به آن فراخوانده شده‌ایم از دست داده و ترک کرده‌ایم. این موضوع انکارناپذیر است. جامعه ما دیگر اجازه نمی‌دهد به خود نگاه کنیم و به نتیجه دلخواهمان برسیم. واضح است که انسان امروزی چنانچه یونگ می‌گوید در جست و جوی روح است. بنابراین زمان آن رسیده است که بازگشت کنیم، بازگشتی به خود حقیقی‌مان. در این کتاب کوشش کرده‌ایم چگونگی این بازگشت را نشان دهیم.کتاب چرا حال انسان امروزی خوب نیست بر اساس تئوری سایه مربوط به روانکاو شهیر سوییسی، کارل گوستاو یونگ، توسط دکتر مایکل روث، فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد نوشته شده.

متن کامل
چرا حال انسان امروزی خوب نیست
32,000 تومان
کد محصول:180
شرح:
درباره کتاب :

ما مقام افتخارآمیز ذاتی‌مان را که به آن فراخوانده شده‌ایم از دست داده و ترک کرده‌ایم. این موضوع انکارناپذیر است. جامعه ما دیگر اجازه نمی‌دهد به خود نگاه کنیم و به نتیجه دلخواهمان برسیم. واضح است که انسان امروزی چنانچه یونگ می‌گوید در جست و جوی روح است. بنابراین زمان آن رسیده است که بازگشت کنیم، بازگشتی به خود حقیقی‌مان. در این کتاب کوشش کرده‌ایم چگونگی این بازگشت را نشان دهیم.کتاب چرا حال انسان امروزی خوب نیست بر اساس تئوری سایه مربوط به روانکاو شهیر سوییسی، کارل گوستاو یونگ، توسط دکتر مایکل روث، فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد نوشته شده.

متن کامل