شناخت سرزمین ناخودآگاهی

شناخت سرزمین ناخودآگاهی


اثری از: بهروز اتونی
شرح:
درباره کتاب: کلید معمای خوش شانسی و بدشانسی شما اینجاست!
برای داشتن یک زندگی بهتر و رسیدن به موفقیت‌های بزرگ، به باورها، عادت‌ها و احساسات توجه کنید. من مطمئنم شما واژه «ناخودآگاه» را می‌شناسید و در موقعیت‌های مختلف، در گفتارتان از آن بهره می‌برید؛ مثلاً می‌شنوید یا خودتان می‌گویید: ناخودآگاه، جذبش شدم!، دَستِ خودم نبود؛ ناخودآگاه انجام دادم!، منم نمی‌دونستم داستان چیه؛ به جونه تو ناخودآگاه فهمیدم!، اصلاً قصد نداشتم اونجا برم؛ ناخودآگاه سَر از اونجا در آوردم!، یه کشش ناخودآگاه، بهَم جذبمون کرد! باور کن ناخودآگاه پام به این ماجرا وا شد! ناخودآگاه، از دهنم در اومد!، اصلاً من مال این حرفا نبودم؛ ناخودآگاه چاقو رو پرت کردم! شما واژه ناخودآگاه را خوب می‌شناسید و خوب می‌دانید که آن را در کجا به کار ببرید؛ ولی هیچ شناخت درست و تصویر روشنی از آن در ذهن ندارید و نمی‌دانید که ناخودآگاه چه جایی‌ست و جایگاه چه نیروهای اعجاب‌انگیز و قدرتمندیست و چه تأثیرات بُنیادین و پایداری برزندگی‌تان دارد. کتاب شناخت سرزمین ناخودآگاهی با بیانی جذاب و خواندنی سعی بر آن دارد شما را به سرزمین ناخودآگاه ببرد و با آن آشنایتان سازد؛ سرزمینی که خوش‌شانسی و بدشانسی شما در آنجا رقم می‌خورد؛ سرزمینی که خوش‌بختی و بدبختی‌تان در آنجا ساخته می‌شود.
متن کامل
شناخت سرزمین ناخودآگاهی
کد محصول:408
شرح:
درباره کتاب: کلید معمای خوش شانسی و بدشانسی شما اینجاست!
برای داشتن یک زندگی بهتر و رسیدن به موفقیت‌های بزرگ، به باورها، عادت‌ها و احساسات توجه کنید. من مطمئنم شما واژه «ناخودآگاه» را می‌شناسید و در موقعیت‌های مختلف، در گفتارتان از آن بهره می‌برید؛ مثلاً می‌شنوید یا خودتان می‌گویید: ناخودآگاه، جذبش شدم!، دَستِ خودم نبود؛ ناخودآگاه انجام دادم!، منم نمی‌دونستم داستان چیه؛ به جونه تو ناخودآگاه فهمیدم!، اصلاً قصد نداشتم اونجا برم؛ ناخودآگاه سَر از اونجا در آوردم!، یه کشش ناخودآگاه، بهَم جذبمون کرد! باور کن ناخودآگاه پام به این ماجرا وا شد! ناخودآگاه، از دهنم در اومد!، اصلاً من مال این حرفا نبودم؛ ناخودآگاه چاقو رو پرت کردم! شما واژه ناخودآگاه را خوب می‌شناسید و خوب می‌دانید که آن را در کجا به کار ببرید؛ ولی هیچ شناخت درست و تصویر روشنی از آن در ذهن ندارید و نمی‌دانید که ناخودآگاه چه جایی‌ست و جایگاه چه نیروهای اعجاب‌انگیز و قدرتمندیست و چه تأثیرات بُنیادین و پایداری برزندگی‌تان دارد. کتاب شناخت سرزمین ناخودآگاهی با بیانی جذاب و خواندنی سعی بر آن دارد شما را به سرزمین ناخودآگاه ببرد و با آن آشنایتان سازد؛ سرزمینی که خوش‌شانسی و بدشانسی شما در آنجا رقم می‌خورد؛ سرزمینی که خوش‌بختی و بدبختی‌تان در آنجا ساخته می‌شود.
متن کامل