چهار قدرت مهم زنان

چهار قدرت مهم زنان


اثری از: کارول اس. پیرسون
شرح:
چهار قدرت مهم
برای موفقیت و ارامش زنان در دنیای امروزچگونه قدرت اداره کامل زندگی خود را بدست بیاوریم . زئوس

تا کجا و تا چه حد باید برای رضایت دیگران زندگی کرد. دیمیتر
برای لذت بردن از زندگی در شرایط عادی و غیرعادی چه باید کرد؟دیونوسوس
وقتی زندگی از دست خارج می شود، مهمترین کاری که باید بکنید چیست؟ پرسفون


فشارهای شغلی و خانوادگی عصر حاضر، زنان امروزی را با چالش های جدی روبرو کرده است.
و این به این معناست که شما برای این که زنی " همه چیز تمام" شوید راه دشوار ولی به گفته این کتاب شدنی را در پیش دارید.

شاید هم بزرگترین چالش شما هم از بین بردن دو باور ریشه ای است که عده ای بر طبل آن می کوبند.
عده ای که تصور کرده اند اگر زن را به نوعی تشویق کنند مثل مردان زیست کنند به کامیابی و موفقیت آنان کمک کرده اند. و عده ای هم تصور کرده اند اگر کاری کنند که زنان مورد توجه مردان قرار گیرند، موفق به زمینه سازی برای لذت بردن زنان از زندگی شده اند.
هر دو زن را به نوعی وابسته و در خدمت اهداف مردسالارانه می بینند


این کتاب به تبع همان چیزی که از یک فرد پیرو مکتب پروفسور کارل گوستاو یونگ انتظار می رود، به دور از هر شعار زدگی و با بهره گیری از راهبردهای قدرتمند به زنان این امکان را می دهد تا هم کامیابی و موفقیت و هم شادمانی را نصیب خود سازند.

بنیاد فرهنگ زندگی کتاب های موفقی را از نویسنده کتاب- کارول پیرسون- منتشر کرده و شمارگان تیراژ کتاب های او در ایران نشان می دهد زبان او زبانی تاثیرگذار، ساده ولی بسیار عمیق و کمک کننده است.

ورود شما را به عصر تازه ای از دوران زندگی تان خوش آمد و تبریک می گوییم.
متن کامل
چهار قدرت مهم زنان
97,000 تومان 87,300 تومان + ارسال رایگان 58 عدد فرصت خرید با این شرایط باقی مانده است
کد محصول:378
شرح:
چهار قدرت مهم
برای موفقیت و ارامش زنان در دنیای امروزچگونه قدرت اداره کامل زندگی خود را بدست بیاوریم . زئوس

تا کجا و تا چه حد باید برای رضایت دیگران زندگی کرد. دیمیتر
برای لذت بردن از زندگی در شرایط عادی و غیرعادی چه باید کرد؟دیونوسوس
وقتی زندگی از دست خارج می شود، مهمترین کاری که باید بکنید چیست؟ پرسفون


فشارهای شغلی و خانوادگی عصر حاضر، زنان امروزی را با چالش های جدی روبرو کرده است.
و این به این معناست که شما برای این که زنی " همه چیز تمام" شوید راه دشوار ولی به گفته این کتاب شدنی را در پیش دارید.

شاید هم بزرگترین چالش شما هم از بین بردن دو باور ریشه ای است که عده ای بر طبل آن می کوبند.
عده ای که تصور کرده اند اگر زن را به نوعی تشویق کنند مثل مردان زیست کنند به کامیابی و موفقیت آنان کمک کرده اند. و عده ای هم تصور کرده اند اگر کاری کنند که زنان مورد توجه مردان قرار گیرند، موفق به زمینه سازی برای لذت بردن زنان از زندگی شده اند.
هر دو زن را به نوعی وابسته و در خدمت اهداف مردسالارانه می بینند


این کتاب به تبع همان چیزی که از یک فرد پیرو مکتب پروفسور کارل گوستاو یونگ انتظار می رود، به دور از هر شعار زدگی و با بهره گیری از راهبردهای قدرتمند به زنان این امکان را می دهد تا هم کامیابی و موفقیت و هم شادمانی را نصیب خود سازند.

بنیاد فرهنگ زندگی کتاب های موفقی را از نویسنده کتاب- کارول پیرسون- منتشر کرده و شمارگان تیراژ کتاب های او در ایران نشان می دهد زبان او زبانی تاثیرگذار، ساده ولی بسیار عمیق و کمک کننده است.

ورود شما را به عصر تازه ای از دوران زندگی تان خوش آمد و تبریک می گوییم.
متن کامل