چهار قدرت مهم زنان

چهار قدرت مهم زنان


شرح:
درباره کتاب: راهکاری عملی برای کسب موفقیت و آرامش در دنیای امروز
فشارهای شغلی و خانوادگی عصر جدید، زنان را با چالش های جدی روبرو کرده است و این بدین معناست که شما برای اینکه بانویی همه چیز تمام شوید، راه دشوار ولی شدنی را در پیش دارید. شاید هم بزرگ ترین چالش شما، از بین بردن دو باور ریشه ای است که عده ای بر طبل آن می کوبند؛ گروه اول زنان را به مردانه زندگی کردن تشویق می کنند و گروه دوم بر این باورند که مورد توجه مردان بودن باعث لذت بردن زنان از زندگی خواهد شد. هر دو گروه اما زن را به نوعی وابسته به نگاه مردان و در خدمت اهداف آن ها قرار می دهد. کتاب "چهار قدرت مهم زنان" به دور از هرگونه شعار و با بهره گیری از راهبردهای قدرتمند بانوان، به زنان این امکان را می دهد تا کامیابی، موفقیت و شادمانی را نصیب خود کنند. 4 بخش کتاب چهار قدرت مهم زنان به شرح زیر است:
بخش اول: دیمیتر؛ تا کجا و تا چه حد باید برای رضایت دیگران زندگی کرد؟
بخش دوم: زئوس؛ چگونه قدرت اداره کامل زندگی خود را بدست بیاوریم؟
بخش سوم: پرسفونه؛ وقتی زندگی از دست خارج می شود، مهم ترین کاری که باید کرد، چیست؟
بخش چهارم: دیونوسوس؛ برای لذت بردن از زندگی در شرایط عادی و غیرعادی چه باید کرد؟

درباره نویسنده کتاب؛ کارول اس.پیرسون:
دکتر کارول اس. پیرسون، کارشناس نامدار جهانی در زمینۀ روان‌شناسی عمقی است. دوره‌ها، کارگاه‌ها و مشاوره‌های او همواره در خدمت یاری رساندن به افراد برای رسیدن به مرحله‌ای ژرف‌تر در آگاهی‌ست. نتایج پژوهش‌های او، افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها را قادر می‌سازد که موفق‌تر باشند و نیز برای کارمندان تجربۀ احساسی عمیق‌تر از شادی و رضایت درونی را در شغل شان به ارمغان می‌آورد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های «زندگی برازنده من»، «نقشه راه» و «چهار قدرت مهم زنان» اشاره کرد که از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی منتشر شده است.
بنیاد فرهنگ زندگی کتاب های موفقی را از نویسنده کتاب- کارول پیرسون- منتشر کرده و شمارگان تیراژ کتاب های او در ایران نشان می دهد زبان او زبانی تاثیرگذار، ساده ولی بسیار عمیق و کمک کننده است.

ورود شما را به عصر تازه ای از دوران زندگی تان خوش آمد و تبریک می گوییم.
متن کامل
چهار قدرت مهم زنان
104,000 تومان
کد محصول:378
شرح:
درباره کتاب: راهکاری عملی برای کسب موفقیت و آرامش در دنیای امروز
فشارهای شغلی و خانوادگی عصر جدید، زنان را با چالش های جدی روبرو کرده است و این بدین معناست که شما برای اینکه بانویی همه چیز تمام شوید، راه دشوار ولی شدنی را در پیش دارید. شاید هم بزرگ ترین چالش شما، از بین بردن دو باور ریشه ای است که عده ای بر طبل آن می کوبند؛ گروه اول زنان را به مردانه زندگی کردن تشویق می کنند و گروه دوم بر این باورند که مورد توجه مردان بودن باعث لذت بردن زنان از زندگی خواهد شد. هر دو گروه اما زن را به نوعی وابسته به نگاه مردان و در خدمت اهداف آن ها قرار می دهد. کتاب "چهار قدرت مهم زنان" به دور از هرگونه شعار و با بهره گیری از راهبردهای قدرتمند بانوان، به زنان این امکان را می دهد تا کامیابی، موفقیت و شادمانی را نصیب خود کنند. 4 بخش کتاب چهار قدرت مهم زنان به شرح زیر است:
بخش اول: دیمیتر؛ تا کجا و تا چه حد باید برای رضایت دیگران زندگی کرد؟
بخش دوم: زئوس؛ چگونه قدرت اداره کامل زندگی خود را بدست بیاوریم؟
بخش سوم: پرسفونه؛ وقتی زندگی از دست خارج می شود، مهم ترین کاری که باید کرد، چیست؟
بخش چهارم: دیونوسوس؛ برای لذت بردن از زندگی در شرایط عادی و غیرعادی چه باید کرد؟

درباره نویسنده کتاب؛ کارول اس.پیرسون:
دکتر کارول اس. پیرسون، کارشناس نامدار جهانی در زمینۀ روان‌شناسی عمقی است. دوره‌ها، کارگاه‌ها و مشاوره‌های او همواره در خدمت یاری رساندن به افراد برای رسیدن به مرحله‌ای ژرف‌تر در آگاهی‌ست. نتایج پژوهش‌های او، افراد، گروه‌ها و سازمان‌ها را قادر می‌سازد که موفق‌تر باشند و نیز برای کارمندان تجربۀ احساسی عمیق‌تر از شادی و رضایت درونی را در شغل شان به ارمغان می‌آورد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های «زندگی برازنده من»، «نقشه راه» و «چهار قدرت مهم زنان» اشاره کرد که از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی منتشر شده است.
بنیاد فرهنگ زندگی کتاب های موفقی را از نویسنده کتاب- کارول پیرسون- منتشر کرده و شمارگان تیراژ کتاب های او در ایران نشان می دهد زبان او زبانی تاثیرگذار، ساده ولی بسیار عمیق و کمک کننده است.

ورود شما را به عصر تازه ای از دوران زندگی تان خوش آمد و تبریک می گوییم.
متن کامل