انواع کودکان

انواع کودکان


اثری از: پانول تایگر/ باربارا بارون تایگر
شرح:
همه بچه ها با استعداد و نبوغ خاص خود بدنیا می آیند، و آنچه آن¬ها را متبلور و یا نابود می کند شیوه های ارتباطی و سنجش عملکردی است که والدین و معلمان در ارزیابی و ارتباط با آن ها به کار می گیرند، این کتاب راه نفوذ، پرورش، نبوغ و ساختن یک شخصیت باقدرت و آینده بهتر برای فرزندان را به شما والدین، معلمان و مربیان را یاد می¬دهد.
این کتاب بر اساس تئوری پرفسور کارل گوستاو یونگ و با زبانی کاملا کاربردی ارائه شده است.

ISBN:978-600-6268-20-0
متن کامل
انواع کودکان
70,000 تومان
کد محصول:376
شرح:
همه بچه ها با استعداد و نبوغ خاص خود بدنیا می آیند، و آنچه آن¬ها را متبلور و یا نابود می کند شیوه های ارتباطی و سنجش عملکردی است که والدین و معلمان در ارزیابی و ارتباط با آن ها به کار می گیرند، این کتاب راه نفوذ، پرورش، نبوغ و ساختن یک شخصیت باقدرت و آینده بهتر برای فرزندان را به شما والدین، معلمان و مربیان را یاد می¬دهد.
این کتاب بر اساس تئوری پرفسور کارل گوستاو یونگ و با زبانی کاملا کاربردی ارائه شده است.

ISBN:978-600-6268-20-0
متن کامل