موضوع اصلي چيست

موضوع اصلي چيست


اثری از: جیمز هالیس
شرح:
این کتاب مخل خوشبختی فعلی شماست و آرامش را از زندگی شما دور می­کند.
موضوع اصلی هم همین است؛
زندگی که در امن و امان کامل است نیاز روح ما نیست.به همین خاطر هم در "نیمه دوم عمر" همه ما حس می کنیم زندگی ای که باید انجام دهیم را انجام نداده­ایم.
یا حتی اگر همه چیز مهیا باشد و در نگاه بیرونی­ها همه چیز خوب باشد باز احساس می کنیم که اوضاع خوب نیست.

این کتاب حکم دینامیت را دارد. الان آن را زیر زندگی فعلی تان بگذارید وقتی کتاب به پایان رسید می بینید سمت و سوهای فکری، اولویت‌ها و ارزش‌های شما در زندگی شما ناگهان نیست می­شود.
حالا شما هستید و یک ابهام بزرگ. پس از این دگرگونی چه باید کرد!

نگران نباشید. خانه کلنگی روان تخریب شده و زندگی هیجان انگیزی انتظار شما را می کشد.
با پاسخ به سوالات کلیدی و سرنوشت ساز کتاب، شما مستعد ساختن زندگی می شوید که شایسته آن هستید و ممکن بود با نخواندن این کتاب تا آخر عمر از آن محروم می شدید.
متن کامل
موضوع اصلي چيست
50,000 تومان
کد محصول:330
شرح:
این کتاب مخل خوشبختی فعلی شماست و آرامش را از زندگی شما دور می­کند.
موضوع اصلی هم همین است؛
زندگی که در امن و امان کامل است نیاز روح ما نیست.به همین خاطر هم در "نیمه دوم عمر" همه ما حس می کنیم زندگی ای که باید انجام دهیم را انجام نداده­ایم.
یا حتی اگر همه چیز مهیا باشد و در نگاه بیرونی­ها همه چیز خوب باشد باز احساس می کنیم که اوضاع خوب نیست.

این کتاب حکم دینامیت را دارد. الان آن را زیر زندگی فعلی تان بگذارید وقتی کتاب به پایان رسید می بینید سمت و سوهای فکری، اولویت‌ها و ارزش‌های شما در زندگی شما ناگهان نیست می­شود.
حالا شما هستید و یک ابهام بزرگ. پس از این دگرگونی چه باید کرد!

نگران نباشید. خانه کلنگی روان تخریب شده و زندگی هیجان انگیزی انتظار شما را می کشد.
با پاسخ به سوالات کلیدی و سرنوشت ساز کتاب، شما مستعد ساختن زندگی می شوید که شایسته آن هستید و ممکن بود با نخواندن این کتاب تا آخر عمر از آن محروم می شدید.
متن کامل