تاثیر سایه

تاثیر سایه


شرح:
درباره کتاب:
اغلب اوقات پذیرش سایه یا همان اشتباهات مان به ما احساس خجالت می دهد و ما می‌خواهیم از این احساس اجتناب کنیم. حس می‌کنیم اگر نگاهی ژرف به سایه‌مان بیاندازیم، خیلی آسیب‌پذیر می‌شویم. ولی آن چیزی که واقعاً باید از آن بترسیم، این است که سایه را مورد توجه قرار ندهیم، چون با انکار سایه به آن قدرت می‌بخشیم. وقتی سعی می‌کنیم تنها آن جنبه‌هایی از وجودمان را از خود ابراز کنیم که مورد قبول دیگران است، بعضی از ارزشمندترین جنبه‌های خود را سرکوب و خود را به زندگی‌ای با داستان تکراری و نمایشنامه‌ای کهنه محکوم می‌کنیم. احیای آن بخش از خودمان که به سایه تبعیدشان کردیم، قابل اعتمادترین راه تحقق استعدادهای بشریمان است، راهی که این کتاب به ما نشان می دهد.

سه بخش اصلی این کتاب به شرح زیر می باشد:
بخش 1: با خودمان، با دیگران و با دنیا آشتی کنیم.
بخش 2: تنها نور می تواند تاریکی را دور کند.
بخش 3: سایه

درباره نویسنده کتاب؛ دبی فورد:
دبی فورد، نویسنده، مدرس، معلم و سخنران شناخته شده آمریکایی است. بیشترین شهرت او برای کتاب نیمه تاریک وجود که از انتشارات ما به اسم جوجه اردک زشت درون می خوانید، است که توسط نیویورک تایمز در سال ۱۹۹۸ با هدف کمک به خوانندگان خود در غلبه بر سایه فردی با کمک روانشناسی مدرن و دستورالعمل های معنوی به چاپ رسیده‌است. این کتاب در سال انتشار خود جز پرفروش ترین کتب سال بود. در سال های پس از آن، او مسیر خود را با نگارش کتاب های دیگر ادامه داد که از انتشارات ما به اسم های "چگونه خود با عظمتی بسازیم؟"، "شجاعت"، "تأثیر سایه" و "جوجه اردک زشت درون" به چاپ رسیده است.
متن کامل
تاثیر سایه
34,000 تومان
کد محصول:172
شرح:
درباره کتاب:
اغلب اوقات پذیرش سایه یا همان اشتباهات مان به ما احساس خجالت می دهد و ما می‌خواهیم از این احساس اجتناب کنیم. حس می‌کنیم اگر نگاهی ژرف به سایه‌مان بیاندازیم، خیلی آسیب‌پذیر می‌شویم. ولی آن چیزی که واقعاً باید از آن بترسیم، این است که سایه را مورد توجه قرار ندهیم، چون با انکار سایه به آن قدرت می‌بخشیم. وقتی سعی می‌کنیم تنها آن جنبه‌هایی از وجودمان را از خود ابراز کنیم که مورد قبول دیگران است، بعضی از ارزشمندترین جنبه‌های خود را سرکوب و خود را به زندگی‌ای با داستان تکراری و نمایشنامه‌ای کهنه محکوم می‌کنیم. احیای آن بخش از خودمان که به سایه تبعیدشان کردیم، قابل اعتمادترین راه تحقق استعدادهای بشریمان است، راهی که این کتاب به ما نشان می دهد.

سه بخش اصلی این کتاب به شرح زیر می باشد:
بخش 1: با خودمان، با دیگران و با دنیا آشتی کنیم.
بخش 2: تنها نور می تواند تاریکی را دور کند.
بخش 3: سایه

درباره نویسنده کتاب؛ دبی فورد:
دبی فورد، نویسنده، مدرس، معلم و سخنران شناخته شده آمریکایی است. بیشترین شهرت او برای کتاب نیمه تاریک وجود که از انتشارات ما به اسم جوجه اردک زشت درون می خوانید، است که توسط نیویورک تایمز در سال ۱۹۹۸ با هدف کمک به خوانندگان خود در غلبه بر سایه فردی با کمک روانشناسی مدرن و دستورالعمل های معنوی به چاپ رسیده‌است. این کتاب در سال انتشار خود جز پرفروش ترین کتب سال بود. در سال های پس از آن، او مسیر خود را با نگارش کتاب های دیگر ادامه داد که از انتشارات ما به اسم های "چگونه خود با عظمتی بسازیم؟"، "شجاعت"، "تأثیر سایه" و "جوجه اردک زشت درون" به چاپ رسیده است.
متن کامل