تنها راه پایداری زندگی زناشویی

تنها راه پایداری زندگی زناشویی


اثری از: آدولف گوگنبال
شرح:
درباره کتاب:چرا باید ازدواج کرد ؟ سوالی است که شاید هیچگاه به طور جدی و عمیق به آن فکر نکرده باشید .موضوعی که وقتی به آن فکر نمی کنیم زندگی بلاتکلیفی را دنبال می کنیم و چرا باید با این بی هدفی احساس رضایت از زندگی خود کنیم .همین الان به شما بگوییم که این کتاب با این اهداف در زندگی کاملا مخالف است:هدف خوشبختی،هدف بچه دار شدن،هدف رها شدن از تنهایی،هدف جدا شدن از خانوادهو شاید اهداف اولیه ای که هر کس در ذهنش به آن برسد . در این کتاب در می یابید باید چه هدفی را باید دنبال کنید. با دنبال کردن این هدف خود به خود زندگی شما علی الرغم همه مشکلاتش بهتر خواهد شد.
متن کامل
تنها راه پایداری زندگی زناشویی
17,000 تومان
کد محصول:164
شرح:
درباره کتاب:چرا باید ازدواج کرد ؟ سوالی است که شاید هیچگاه به طور جدی و عمیق به آن فکر نکرده باشید .موضوعی که وقتی به آن فکر نمی کنیم زندگی بلاتکلیفی را دنبال می کنیم و چرا باید با این بی هدفی احساس رضایت از زندگی خود کنیم .همین الان به شما بگوییم که این کتاب با این اهداف در زندگی کاملا مخالف است:هدف خوشبختی،هدف بچه دار شدن،هدف رها شدن از تنهایی،هدف جدا شدن از خانوادهو شاید اهداف اولیه ای که هر کس در ذهنش به آن برسد . در این کتاب در می یابید باید چه هدفی را باید دنبال کنید. با دنبال کردن این هدف خود به خود زندگی شما علی الرغم همه مشکلاتش بهتر خواهد شد.
متن کامل