خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی خودشناسی / ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۰ چگونه مسیر پیشرفت را مسدود می‌کنیم؟!

هر چه مسأله زندگیمان را کتمان و انکار کنیم ، هر روز بار آن را بر دوش خود سنگین و سنگین تر می کنیم .
با صداقت بی رحمانه با خود و شفاف کردن مسأله ، به خودمان کمک می کنیم تا اولین گره از آن مشکل باز شود .مشکلی که تا به حال ، خطر وجودش را انکار کرده ایم...
منبع : کلاس صوتی اسرار سایه. برای مشاهدۀ جزییات بیشتر می‌توانید اینجا را کلیک کنید.

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه