خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی ۰۶ مهر ماه ۱۴۰۰ چرا شکست از نان شب هم واجب تر است؟

هر چقدر قدم گذاشتن در منطقه مه آلود ابهام را، با تکیه کردن و چسبیدن ! به دیگران ، به تأخیر بیندازیم،
منطقه ابهام را وسیع تر ، طولانی تر و صعب العبور تر می کنیم !
وقتی با خواست خود ، ابهام را نمی پذیریم،
جایی به اجبار زندگی ، به سمت آن کشیده می شویم !
و شاید در آن روز ، دیگر نه تکیه گاهی داشته باشیم و نه شور و انرژی جوانی‌مان را ...

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه