سیر مطالعاتی یونگ

یونگ سخت است. درک آن حتی برای آنان که مدعی تخصص در آن هم هستند، سخت و دشوار می نماید. باید چه کرد؟

محبت زیادی و کم توجهی چگونه مثل خوره زندگی ما را نابود می کند؟!

همه ما بعد از سی سالگی متوجه می شویم برخی مسائل در زندگی ما دائم در حال تکرار شدن هستند. برای خروج از این مسائل تکراری چه باید کرد؟

​اسکرول به جای تریاک

پیشنهاد سخاوتمندانه ای است، هم خرج کمتری دارد. هم از مواد مخدر صنعتی هم بهتر است. چون شکل و شمایل شما را بهم نمی ریزد و شما همان آدم متشخصی که بودید باقی خواهید ماند.

اعتماد به نفس خود را چگونه از دست می دهیم؟ چگونه برخی از ما اعتماد به نفس دیگران را می دزدیم؟

اگر در هر کدام از این دو دسته هستید به شما توصیه هایی می کنیم که واجب است برای آینده اتان هم که شده، آن را برای همیشه نصب العین خود کنید.

یونگ، عقده مادر؛ چرا متوهمانه دنبال آرامش در زندگی می گردیم؟!

یونگ در عقده مادر می گوید تعقیب کردن آرامش در زندگی مترادف با حس نا آرامی همیشگی در زندگی است.

فراموشی گذشته ؛ اشتباه تر از این کار وجود ندارد.

از یاد بردن خاطرات تلخ گذشته توسط روانکاوان برجسته دنیا که در این متن از آن ها صحبت می کنیم، بدترین کار دنیاست.

کارل گوستاو یونگ؛متهم اتهام؛شاخ زدن به خوشبختی مردم

یونگ موافق هدایت مردم به خوشبختی نیست. او می گوید رابطه بدون بحران شکل نمی گیرد.حال این حرف های او به مزاق خیلی ها خوش نمی آید. خیلی ها او را متهم می کنند که عقایدش سخت گیرانه و مخالف عشق است.

ترس و اضطراب چگونه توسط یونگ شفا می یابد؟

ترس و اضطراب بر بخشهای مهمی از زندگی ما سیطره دارد و موجب عقب ماندگی و رکود در زندگی ما میشود.

یونگ با طرح موضوع عقده هم این مساله را ریشه یابی وهم ریشه آن را زده است.