دسته بندی فرزند پروری / ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰ گاهی بچه ها را بی‌پدر کنیم!!
افزایش سایز متن

یک وقت‌هایی باید بار زندگی بچه را به دوش خودش بیندازیم، حتی شاید آن موقع که او فکر میکند خیلی به ما نیاز دارد. منبع کلاس صوتی عقده ها.

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه