عقده ها ( دانلودی )

عقده ها ( دانلودی )


شرح:
ریشه همه مشکلات ما در گذشته نهفته است . در کودکی ما ، در حوادثی که در زندگی تجربه کرده ایم یا برای ما پیش آمده است . عقده یعنی گذشته . هیچ آدمی نداریم که گذشته نداشته باشد . بنابراین همه ما بلا استثناء عقده داریم . شاید برایتان جالب باشد که تصمیم گیری های کلان شما در کار ،ازدواج ، رابطه زناشویی ، رابطه با فرزندان و دیگر روابط تان از عقده های شما نشات می گیرد . بنابراین اگر دوست دارید بدانید ریشه گرفتاری ها و مسائل تکراری که برایتان بوجود می آید و از زندگیتان رخت نمی بندد چیست به فایل عقده ها حتما گوش دهید.
متن کامل
عقده ها ( دانلودی )
---- 276,000 تومان
کد محصول:128
شرح:
ریشه همه مشکلات ما در گذشته نهفته است . در کودکی ما ، در حوادثی که در زندگی تجربه کرده ایم یا برای ما پیش آمده است . عقده یعنی گذشته . هیچ آدمی نداریم که گذشته نداشته باشد . بنابراین همه ما بلا استثناء عقده داریم . شاید برایتان جالب باشد که تصمیم گیری های کلان شما در کار ،ازدواج ، رابطه زناشویی ، رابطه با فرزندان و دیگر روابط تان از عقده های شما نشات می گیرد . بنابراین اگر دوست دارید بدانید ریشه گرفتاری ها و مسائل تکراری که برایتان بوجود می آید و از زندگیتان رخت نمی بندد چیست به فایل عقده ها حتما گوش دهید.
متن کامل