خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ تفاوت احساس حقارت با عقدۀ حقارت

اصلا اتفاق عجیبی نیست که همه ما حس حقارت داشته باشیم.
این که حس کنیم، ما در این دنیا ضعیفیم..
این که حس کنیم ما در برآورده کردن نیازهای خود گاها ناتوانیم.
این که حس کنیم، در جمع هایی، نزد کسانی و... پذیرفته نشویم
و....این ها حس های طبیعی حقارت است که همه ما در وجود خود داریم.
ولی اگر هر کدام از این حس ها، باعث شود رفتار خودشیفته ها را بکنیم که کسی حقارت ما را نبیند، مانع از حرکت ما در سفر زندگی شود، موجب اجتناب ما از زندگی و یا توقف ما شود باید بگوییم که این حس حقارت موجب عقده حقارت شده است...
منبع:کلاس صوتی اعتماد به نفس.

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه