خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی فرزند پروری / ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ مسأله ای به نام پدر غایب
افزایش سایز متن

مسئله‌ی پدر و هویت مردانه مسئله‌ای است که در دنیای امروز با آن رودررو هستیم. اعتماد به نفس ، هدفمندی در زندگی ، توانایی روبرو شدن با مشکلات و بحران ها ، ایستادن و درنرفتن هنگام حمله ور شدن مسائل همه و همه از پدر آموخته می شود. و پدر غایب مساله آفرین است .

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه