دسته بندی زنان / ۱۳ دی ماه ۱۴۰۰ زنانی با انرژی دیمیـــتر
افزایش سایز متن


گویی تعریف شده اند تا به دیگران مهر بورزند و به خود بی مهری کنند!
وقتی ازدواج می کنند برای شوهرشان هم مادری می کنند.
هر چند وقتی بچه ها در زندگی سر و کله اشان پیدا می شود، همسر را هم رها می کنند تا به بچه ها سرویس دهند. گویی هدف ازدواج برای ایشان همان بچه دار شدن است.
منبع: کلاس صوتی انواع زنان . برای مشاهد جزییات بیشتر می‌توانید اینجا را کلیک کنید.

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه