بیشتر بخوانید و بیشتر بدانید با مورین مورداک بیشتر آشنا شوید
افزایش سایز متن
زندگینامه مورین مورداک

روان درمانگر یونگی، ساکن نیویورک، استاد روانشناسی بالینی و مشاوره در دانشگاه پاسیفیکا ، نویسنده ی کتابهای با موضوع سفر قهرمانی زن و از شاگردان جوزف کمپل(اسطوره شناس شهیر امریکایی).