ژرفای زن بودن

ژرفای زن بودن


اثری از: مورین مورداک
شرح:
تعداد ترک: 8

کتاب صوتی  «ژرفای زن بودن»، نوشته مورین مورداک روانشناس برجسته و فعال در حوزه روانشناسی یونگ  است، او به شکلی، سفر قهرمانی زن را ترسیم می‌کند که به زن احساس حرکت در مسیرتکامل و در عین حال احساس خرسندی و رضایت از روند مسیر را ارائه می‌دهد. بارها و بارها از زنان موفق در بازار كار اعلام نارضايتی زیاد شنیده‌ایم. وقتي آن‌ها به ‌دنبال كسب موفقيت و تاييد و تحسين ديگران رفتند، انتظار چنين عاقبتی را نداشتند. جالب آنكه وقتی چنين زنانی پس از دوره بازنشستگي به خانه برمی‌گردند كسی خوشحال و منتظر آنان نيست و اگر نيم‌ نگاهی هم به زندگی بيرونی‌شان بياندازند، ديگر احساسی از تشويق مردان برای انجام كارهايشان به آن‌ها دست نمی‌دهد. در يك كلام، احساس می‌كنند زندگی‌ را باخته‌اند. این کتاب نقشه‌ای به زن می‌دهد که احساس حركت در مسير تكامل و در عين حال احساس خرسندی و رضايت از جلو رفتن در این مسير را به او می‌دهد.
 
متن کامل
ژرفای زن بودن
18,000 تومان
کد محصول:122
شرح:
تعداد ترک: 8

کتاب صوتی  «ژرفای زن بودن»، نوشته مورین مورداک روانشناس برجسته و فعال در حوزه روانشناسی یونگ  است، او به شکلی، سفر قهرمانی زن را ترسیم می‌کند که به زن احساس حرکت در مسیرتکامل و در عین حال احساس خرسندی و رضایت از روند مسیر را ارائه می‌دهد. بارها و بارها از زنان موفق در بازار كار اعلام نارضايتی زیاد شنیده‌ایم. وقتي آن‌ها به ‌دنبال كسب موفقيت و تاييد و تحسين ديگران رفتند، انتظار چنين عاقبتی را نداشتند. جالب آنكه وقتی چنين زنانی پس از دوره بازنشستگي به خانه برمی‌گردند كسی خوشحال و منتظر آنان نيست و اگر نيم‌ نگاهی هم به زندگی بيرونی‌شان بياندازند، ديگر احساسی از تشويق مردان برای انجام كارهايشان به آن‌ها دست نمی‌دهد. در يك كلام، احساس می‌كنند زندگی‌ را باخته‌اند. این کتاب نقشه‌ای به زن می‌دهد که احساس حركت در مسير تكامل و در عين حال احساس خرسندی و رضايت از جلو رفتن در این مسير را به او می‌دهد.
 
متن کامل