دختر بابا

دختر بابا


اثری از: مورین مورداک
شرح:
آیا شما این ویژگی­ها را دارید:طرفدار مردها و قدرت مردانه هستید و دیدگاه زنان در درجه دوم اهمیت برای­تان است؟در دوران کودکی محرم اسرار پدر بوده ­اید و بیش از نقش دختری، نقش همسرش را ایفاء کرده­ اید؟در محیط کار محرم اسرار اصحاب قدرت در سازمان هستید؟از جمله زنان و دخترانی هستید که از خود و دیگران انتظارات زیادی دارند و اگر با پاسخ منفی مواجه شوید، باز هم دست از خواسته­ های­تان برنمی­دارید؟سازش با دیگران برای­تان سخت است، چون قائل به این هستید که در نهایت خواسته ­ی شما اجرا خواهد شد؟ارزش­ها و اصولی که پدر در زندگی داشته برای­تان مهم است و شما را برای "مفید بودن" در جامعه راهبری می­کند؟ آیا دوست دارید مثل پدرتان باشید و او شما را دوست داشته باشد؟اکنون قسمت شما این بوده که سرنوشت "دردناک" و بعضا "ناامیدکننده" چنین دخترانی را بخوانید.دکتر مورین مورداک، روانکاو شهیر پیرو مکتب پروفسور کارل گوستاو یونگ می­گوید: برخی از این دختران در دهه سوم یا چهارم زندگی با این واقعیت دردناک مواجه شوند که هرگز نتوانسته­ اند روابط صمیمی داشته باشند و به خاطر از دست دادن سال­هایی که می­توانستند بچه­ دار شوند ماتم می­گیرند.دختر بابا بودن علاوه بر فوایدش، مطمئنا هزینه­ های سنگینی هم دارد که در این کتاب از آن مطلع می­شوید تا مابقی عمر را با هزینه ­های کمتری زندگی کنید.این کتاب همچنین برای پدران صاحب فرزند دختر، که "دختر بابا" تربیت کرده یا تربیت می­کنند، حرف­های زیادی دارد تا بوسیله آن مطمئن شوند روش آن­ها خیانتی به آینده دختران­شان نمی­کند.
این کتاب باصدای تاثیرگذار گوینده و دوبلور شناخته شده کشورمان،نرگس فولادوند تهیه وتدارک دیده شده است.
متن کامل
دختر بابا
---- 22,000 تومان
کد محصول:299
شرح:
آیا شما این ویژگی­ها را دارید:طرفدار مردها و قدرت مردانه هستید و دیدگاه زنان در درجه دوم اهمیت برای­تان است؟در دوران کودکی محرم اسرار پدر بوده ­اید و بیش از نقش دختری، نقش همسرش را ایفاء کرده­ اید؟در محیط کار محرم اسرار اصحاب قدرت در سازمان هستید؟از جمله زنان و دخترانی هستید که از خود و دیگران انتظارات زیادی دارند و اگر با پاسخ منفی مواجه شوید، باز هم دست از خواسته­ های­تان برنمی­دارید؟سازش با دیگران برای­تان سخت است، چون قائل به این هستید که در نهایت خواسته ­ی شما اجرا خواهد شد؟ارزش­ها و اصولی که پدر در زندگی داشته برای­تان مهم است و شما را برای "مفید بودن" در جامعه راهبری می­کند؟ آیا دوست دارید مثل پدرتان باشید و او شما را دوست داشته باشد؟اکنون قسمت شما این بوده که سرنوشت "دردناک" و بعضا "ناامیدکننده" چنین دخترانی را بخوانید.دکتر مورین مورداک، روانکاو شهیر پیرو مکتب پروفسور کارل گوستاو یونگ می­گوید: برخی از این دختران در دهه سوم یا چهارم زندگی با این واقعیت دردناک مواجه شوند که هرگز نتوانسته­ اند روابط صمیمی داشته باشند و به خاطر از دست دادن سال­هایی که می­توانستند بچه­ دار شوند ماتم می­گیرند.دختر بابا بودن علاوه بر فوایدش، مطمئنا هزینه­ های سنگینی هم دارد که در این کتاب از آن مطلع می­شوید تا مابقی عمر را با هزینه ­های کمتری زندگی کنید.این کتاب همچنین برای پدران صاحب فرزند دختر، که "دختر بابا" تربیت کرده یا تربیت می­کنند، حرف­های زیادی دارد تا بوسیله آن مطمئن شوند روش آن­ها خیانتی به آینده دختران­شان نمی­کند.
این کتاب باصدای تاثیرگذار گوینده و دوبلور شناخته شده کشورمان،نرگس فولادوند تهیه وتدارک دیده شده است.
متن کامل