اخبار مربوط به : عقده

مشاورازدواج خوب ؛ شما را به دردسرهای بزرگی می اندازد!

مشاور خوب ازدواج کیست؟ مشاور خوب کسی است که اصلاً شما را به خوشبختی نرساند.

مرد واقعی گریه نمی کند؛ بزرگ ترین مسأله در هویت مردان!

در فرهنگ ما مرد بودن یعنی «نشان ندادن احساسات و هیجانات». مردانگی به این شکل یعنی گریه نکردن، گوش ندادن به خود، صحبت نکردن درباره احساس‌ها و مانند زنان به نظر نرسیدن. پس بر سر آن بخش هایی از وجودمان که آن ها را از خود جدا ساختیم، چه می آید؟

مهم ترین دلیل شکست در روابط عاطفی چیست؟

رابطه ها شكست مى خورند؛ نه تنها به خاطر عقده هاى شخصى، بلكه به دليل اينكه ما از آن ها انتظار غيرممكن داريم. اغلب پشت رابطه، توهم ناخودآگاهى نهفته است كه «آن ديگرى» مشكل تنهايى ما را حل خواهد كرد

علائمی که نشان می دهد شخص مقابل تان عقده ای است!

بسيارى اوقات آنچه گناه مى ناميم؛ غالباً نوعى احساس دلشوره، زياده روى و حتى نوعى گيجى است. اين احساس خاص نشان مى دهد عقده اى سربرآورده است. نشانه هاى يك عقده فعال را مطالعه کنید.

می ترسم دوباره عاشق شوم!

بلند شدن زمان امیدواری است.

بلند شدن، آرام شروع می‌شود و کمکم شتاب می‌گیرد. شما به بالای تپه رسیده‌اید و می‌توانید ببینید کجا بودید و کجا دارید می‌روید.

ما از غم و اندوه «بلند می‌شویم» و دوباره به زندگی برمی‌گردیم.

20 رابطه عاشقانه خطرناک که باید از آن دوری کرد!

چرا عشق از بین رفتنی است؟ داشتن چه انتظاراتی از همسرمان اشتباه است ؟ چرا عاقبت عشق‌های رمانتیک و دوست‌ داشتن‌ های آتشین به نتیجه نمی رسند؟

به خانه برو و به حرف های زنت گوش بده!

چه خوب است که آدم زنی را با گوشت و خون واقعی بیابد و آن را با زن ایده آلی که در ذهن دارد، اشتباه نگیرد! چون این زن کاملاً خصوصیات انسانی دارد. او شخصیت مجزای خودش را دارد، زنده است، قابل رویت است و می تواند دوست و یار مرد باشد.

نیازهای اصلی مردان و زنان در رابطه چیست؟

مردان و زنان در جستجوی تجارب متفاوتی در یکدیگرند. مرد در جستجوی تأیید، گرما، ملایمت و مهربانی است تا آن ها را به مردانگی خود اضافه کند. زن خواهان ثبات، امنیت، شکل، نظم، وضوح و آزادی از مرد خودش است.

در رابطه با این مردها مراقب باشید!

اگر مردی زن ایده آل خود را با زنی که با او در رابطه است اشتباه بگیرد، رابطه اش نابود می شود. بر اساس شخصیت زنانه رویای مردان، می توان گفت او چه رابطه ای با سعادت و خوشبختی در زندگی دارد.