زندگی برازنده من

زندگی برازنده من


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
اگر مي خواهيد در مورد داستان زندگي خود بدانيد که چرا اکنون در زندگي اينجا ايستاده ايد و احتمالا در آينده کجا خواهيد ايستاد و بر سر روابط، خانواده، کسب و کار، مديريت و معنويت شما چه خواهد آمد، قطعا از گوش دادن به اين مجموعه لذت مي بريد و در آن بارها و بارها شگفت زده مي شويد و شايد افسوس خواهيد خورد که چرا زودتر به آن دست نيافته ايد. در اين مجموعه شما با هشت قهرماني آشنا مي شويد که بايد در درون تان فعال باشند تا احساس کاميابي در زندگي داشته باشيد. در روند گوش دادن متوجه مي شويد نبود برخي از اين قهرمان ها چقدر زندگي شما را عقب انداخته و مايه ناراحتي و نگراني هاي امروز و آينده زندگي تان شده است و اکنون با اين شناخت و تمريناتي که ارائه مي شود سراغ زيستن قهرمان زندگي تان خواهيد رفت.
متن کامل
زندگی برازنده من
---- 190,000 تومان
کد محصول:111
شرح:
اگر مي خواهيد در مورد داستان زندگي خود بدانيد که چرا اکنون در زندگي اينجا ايستاده ايد و احتمالا در آينده کجا خواهيد ايستاد و بر سر روابط، خانواده، کسب و کار، مديريت و معنويت شما چه خواهد آمد، قطعا از گوش دادن به اين مجموعه لذت مي بريد و در آن بارها و بارها شگفت زده مي شويد و شايد افسوس خواهيد خورد که چرا زودتر به آن دست نيافته ايد. در اين مجموعه شما با هشت قهرماني آشنا مي شويد که بايد در درون تان فعال باشند تا احساس کاميابي در زندگي داشته باشيد. در روند گوش دادن متوجه مي شويد نبود برخي از اين قهرمان ها چقدر زندگي شما را عقب انداخته و مايه ناراحتي و نگراني هاي امروز و آينده زندگي تان شده است و اکنون با اين شناخت و تمريناتي که ارائه مي شود سراغ زيستن قهرمان زندگي تان خواهيد رفت.
متن کامل