دسته بندی ۲۹ تیر ماه ۱۴۰۱ مردانی که ازدواج را خیانت به مادرشان می‌دانند!

تا کنون با مردانی روبرو شده اید که احساس دین عمیق نسبت به مادرشان دارند؟ آیا تا حالا فکر کرده اید که چرا اینها کیس های خوبی برای ازدواج نیستند.

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه