خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی ۰۴ خرداد ماه ۱۴۰۱ چرا آن‌طور که دلم می‌خواهد، نمی‌توانم زندگی کنم؟

تا کنون به این فکر کرده اید که خودتان را در زندان تایید دیگران تا چه حد اسیر کرده اید؟
به نظر برای رهایی از این بند، چه کارهایی می‌توانید انجام دهید؟

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه