خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۱ چرا همه از من سوءاستفاده می‌کنند

اگر یک خصوصیت مثبت در شما تبلور زیادی دارد و در عین حال، شما حال خوبی ندارید، مطمئن باشید، شما در پیاده سازی آن خصوصیت، ناشی و مساله دار هستید. منبع: کلاس صوتی اسرار سایه.

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه