خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۱ چگونه به افسردگی خندان دچار می‌شویم؟

آیا سبک زندگی‌تان، شغلتان، همسرتان و شرایطی که در آن زندگی می‌کنید را دوست دارید یا فقط دارید تحمل می‌کنید؟

نظرات کاربران 1 نظر ارائه شده است
کنعان ارسال در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱
ارسال پاسخ به کنعان

با همه ی بهم ریختگی ها و آشفتگی ها و پوچی ها و عدم علاقه به همسر و شغل
اما به مرور و تمرکز بر درون میتوان زندگی پوچ و بی معنا را به زندگی بهتری تبدیل کرد

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه