خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی رابطه زن و مرد / ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰ چرا فکر می‌کنیم که همه خائن هستند؟!

هنگامی که روابط تکراری و تقریبا مشابه و با سرانجام ناخوشایند برایمان روی می‌دهد, انگشت اتهام را به سوی دیگران نشانه میرویم.
غافل از اینکه کلید این تکرارها در خودمان قرار دارد.
این فایل قسمتی از یک لایو اینستاگرامی است. اگر تمایل دارید فایل کامل را ببینیداینجا را کلیک کنید.

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه