خرید ارزی 021-88524100 هـــفت روز هفتـــه 10 صبـــح تا 6 عصـــر ورود ثبت نام
دسته بندی ۰۲ شهریور ماه ۱۳۹۹ چرا میخواهیم در نقش قربانی باقی بمانیم؟

چرا تقصیر را بر گردن این و آن می‌اندازیم؟ سهم ما در اتفاقاتی که برایمان می‌افتد چیست؟چرا دست از سر دیگران برنمیداریم؟ماندن در نقش یک قربانی چه مزایایی برای ما دارد؟

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه