دسته بندی خودشناسی / ۰۵ آذر ماه ۱۳۹۸ برای کتاب زندگی خود چه نامی انتخاب می کنید...؟

من برای شما یک خبر خوب و یک خبر بد دارم:
خبر بد اینکه اتفاقات در حوزه اختیارات شما نیستند.
و خبر خوب آنکه تفسیر و تعبیر شما از اتفاقات، در حوزه کامل اختیارات شما هستند.

اگر بخواهید برای سناریوی زندگی تان اسمی انتخاب کنید، چه اسمی انتخاب می کنید؟
از خودتان صادقانه بپرسید: در زندگی ام من قهرمانم یا قربانی؟

نظرات کاربران 1 نظر ارائه شده است
شیما ارسال در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۹
ارسال پاسخ به شیما

خیلی مختصر و مفید و دلنشین بود

ادمین سایت بنیاد فرهنگ زندگی

با سلام
ممنون از قدردانی و حسن توجه شما ....!

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه