دسته بندی خودشناسی / ۰۵ آذر ماه ۱۳۹۸ چرا برخی از آدم ها از دیگران موفق ترند؟

چرا برخی از آدم ها از دیگران موفق ترند؟
شغل بهتری دارند؟
همسر مناسبی پیدا کردند؟
وضعیت تحصیلی بالاتری دارند؟
عینکی که با آن به دنیای اطراف نگاه می کنید را بشناسید تا بدانید این نوع نگاه شما چه تأثیری در زندگی شما خلق خواهد کرد.
به خاطر بسپارید:
آنچه بیرون شما می گذرد، حاصل آن چیزی است که در درون شما می گذرد.

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه