دسته بندی خودشناسی / ۰۵ آذر ماه ۱۳۹۸ چرا در زندگی به مشکلات تکرار شونده دچار می شویم؟

ترس از تغییر ترسناک است، چرا که ما را وادار می کند تصمیم بگیریم.
هر تصمیم ما می تواند منجر به شکست شود.
شکست احساس ناتوانی می آورد و به دنبال آن احساس بی ارزشی می آید.
این فرآیند باعث وحشت ما از تغییر می شود، پس ما در تجارب قبلی می مانیم تا امنیت مان را حفظ کنیم.
از خودتان بپرسید مهم ترین مشکل تکرار شونده من چیست؟
تا این لحظه چه کارهایی برای رفع آن انجام دادم؟
چرا کارهای من تا الان جواب نداده است؟

فرم ارسال دیدگاه
ارسال دیدگاه