ازدواج رنج مقدس ( دانلودی )

ازدواج رنج مقدس ( دانلودی )


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
حرف های زیادی در مورد چگونگی حل مشکلات زندگی زناشویی مطرح شده است ولی بکارگیری آن نتوانسته کاری کند .
خیلی ها سعی کرده اند خوشبختی را به زندگی خود برگردانند ولی موفق نشده اند .
خیلی مواقع شاید حس کرده ایم باید از شر زناشویی خلاص شد و یا باید بی خیال لذت از زندگی بود و با مسائلش باید کنار آمد چون همه کم و زیاد با مسائلی روبرو هستند .
ولی این مجموعه ارزشمند حرف های دیگری برای شما دارد. شما در میابید ازدواج برای خوشبختی سرابی بیش نیست و باید دنبال رنج در آن بود . رنجی که موجب خودسازی ما می شود و اگر این رنج را از زندگی بگیریم آن را بی محتوا کرده ایم .
این رنج خودآزاری معنی نمی دهد بلکه معنای بزرگی دارد که در طی گوش دادن به مجموعه آن را درمی یابید و حالا مشکلات برای شما مثل بازی درمی آید که پوسته آن را کنار می زنید و به معنای بلند آن پی می برید.
برخی از سرفصل های این مجموعه:
- چگونه می توان چالشهای روابط را بهبود بخشید؟
-چگونه می توانیم به سلامت روانی در یک ارتباط سالم نزدیک شویم؟
-چرا ما انسانهای تکراری را به رابطه جذب می کنیم؟
- عوامل کلیدی مخرب رابطه کدامند و برای پیشگیری و رفع آنها چه اقداماتی ضروری است؟
- مختصات دستیابی به بلوغ حقیقی در ازدواج چیست؟
- 3 واکنش اصلی که در نتیجه رابطه ما با والدینمان ایجاد شده و تاثیر منفی روی رابطه زناشویی ما می گذارد کدامند؟
-و ....
متن کامل
ازدواج رنج مقدس ( دانلودی )
---- 216,000 تومان
کد محصول:133
شرح:
حرف های زیادی در مورد چگونگی حل مشکلات زندگی زناشویی مطرح شده است ولی بکارگیری آن نتوانسته کاری کند .
خیلی ها سعی کرده اند خوشبختی را به زندگی خود برگردانند ولی موفق نشده اند .
خیلی مواقع شاید حس کرده ایم باید از شر زناشویی خلاص شد و یا باید بی خیال لذت از زندگی بود و با مسائلش باید کنار آمد چون همه کم و زیاد با مسائلی روبرو هستند .
ولی این مجموعه ارزشمند حرف های دیگری برای شما دارد. شما در میابید ازدواج برای خوشبختی سرابی بیش نیست و باید دنبال رنج در آن بود . رنجی که موجب خودسازی ما می شود و اگر این رنج را از زندگی بگیریم آن را بی محتوا کرده ایم .
این رنج خودآزاری معنی نمی دهد بلکه معنای بزرگی دارد که در طی گوش دادن به مجموعه آن را درمی یابید و حالا مشکلات برای شما مثل بازی درمی آید که پوسته آن را کنار می زنید و به معنای بلند آن پی می برید.
برخی از سرفصل های این مجموعه:
- چگونه می توان چالشهای روابط را بهبود بخشید؟
-چگونه می توانیم به سلامت روانی در یک ارتباط سالم نزدیک شویم؟
-چرا ما انسانهای تکراری را به رابطه جذب می کنیم؟
- عوامل کلیدی مخرب رابطه کدامند و برای پیشگیری و رفع آنها چه اقداماتی ضروری است؟
- مختصات دستیابی به بلوغ حقیقی در ازدواج چیست؟
- 3 واکنش اصلی که در نتیجه رابطه ما با والدینمان ایجاد شده و تاثیر منفی روی رابطه زناشویی ما می گذارد کدامند؟
-و ....
متن کامل