۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ وقتی خودتان را قبول ندارید، دلیلی ندارد به دیگران برچسپ بد بودن بزنید!
سطح مقاله : پیشرفته

ما برای اجتناب از این احساس که به اندازه کافی خوب نیستیم، خوب نبودن را به دیگران نسبت می دهیم. فرافکنی یک دفاع ناخودآگاه است: من نمی توانم آنچه هستم را بپذیرم، پس تصور می کنم تو خوب نیستی.

سایه ضعف های ما را نادیده می گیرد و در دیگران دیده می شود. برای اجتناب از این احساس که به اندازه کافی خوب نیستیم، اطرافیان را کسانی می دانیم که به اندازه کافی خوب نیستند. برای مثال؛ هنرپیشه ای که به دلیل افزایش وزن مورد انتقاد است، چون تمام مردم سعی می کنند وزن خود را ایده آل نگه دارند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، روی عبارت "تأثیر سایه" کلیک کنید

باید بدانید که فرافکنی یک دفاع ناخودآگاه است: من نمی توانم آنچه احساس می کنم را بپذیرم، پس تصور می کنم تو این احساس را داری. بنابراین اگر نتوانید خشم خودتان را احساس کنید به گروهی از افراد جامعه برچسب می زنید که افرادی خشن هستند و باید از آن ها ترسید. اگر به طور ناخودآگاه احساسات جنسی داشته باشید که به نظر خودتان ممنوع هستند، مثل جذب شدن به فردی همجنس و یا افکار خیانت به همسر، فکر می کنید دیگران چنین احساساتی را به شما هدایت می کنند. فرافکنی بسیار مؤثر است، شکل نادرستی از پذیرش خویشتن بر این اساس که: من خوبم، اما تو خوب نیستی. در حالیکه شکل صحیح پذیرش خویشتن باید به دیگران نیز گسترش پیدا کند؛ وقتی خودتان را قبول ندارید، دلیلی ندارد به دیگران برچسپ بد بودن بزنید!


آیا شما در حال فرافکنی هستید؟
در اینجا شکل های رایج فرافکنی بیان شده است:
احساس برتری: می دانم که من بهتر از تو هستم. تو باید این را درک کنی و بپذیری.
احساس بی عدالتی: عادلانه نیست که اتفاقات بد برای من رخ می دهند. یا این حق من نیست.
حالت دفاعی: تو داری به من حمله می کنی، پس من به حرف هایت گوش نمی دهم.
سرزنش: من هیچ کاری نکردم. همه این ها تقصیر توست.
آرمانی کردن دیگران: وقتی کوچک بودم، پدرم برایم مثل بت بود. مادر من بهترین مادر دنیا بود. یا مردی/زنی که انتخاب می کنم، قهرمان من خواهد بود.
پیش داوری: او هم یکی از آن هاست و من می دانم آن ها چگونه افرادی هستند. یا مراقب باش، آن ها خطرناک هستند.
حسادت: تو می خواهی به من خیانت کنی، من این را می فهمم.
بدگمانی: کسانی بیرون هستند که می خواهند من را با خود ببرند. یا من توطئه را می بینم، اما هیچکس نمی بیند.
هروقت یکی از این نگرش ها را پیدا کردید، احساسی در ناخودآگاه شما بیدار شده که شما نمی توانید با آن روبرو شوید. اینجا احساسات مخفی پشت این نگرش ها را برایتان بیان کردم:
احساس برتری: پشت نقاب برتر بودن، این احساس پنهان شده که شما یک شکست خورده هستید یا می ترسید اگر دیگران به هویت واقعی شما پی ببرند، شما را طرد کنند.
احساس بی عدالتی: احساس گناه یا این احساس که شما همیشه مقصر هستید، پنهان می کند.
تکبر: فوران خشم و درد عمیقی که در زیر آن قرار دارد، پنهان می کند.
حالت دفاعی: احساس ناشایستگی و ضعف شما را پنهان می کند. اگر شما در مقابل دیگران از خود دفاع نکنید، به خودتان حمله می کنید.
سرزنش: احساس اینکه در اشتباه هستید و باید از خودتان خجالت بکشید، پنهان می کند.
آرمانی سازی دیگران: احساس اینکه شما کودکی ضعیف و درمانده هستید که نیاز به محافظت و مراقبت دارد، پنهان می کند.
پیش داوری: احساس حقارت و اینکه مستحق ترک شدن هستید، پنهان می کند.
حسادت: میل به انحراف یا احساس عدم کفایت جنسی تان را می پوشاند.
بدگمانی: اضطرابی عمیق و ناتوان کننده را پنهان می کند.


منبع: تأثیر سایه

نویسنده: دبی فورد / دیپاک چاپرا / ماریان ویلیامسون

مترجم: ساره سرگلزایی

ناشر: بنیاد فرهنگ زندگی