نو شدن را چگونه و از کجا آغاز کنیم ؟

نو شدن را چگونه و از کجا آغاز کنیم ؟


اثری از: مدرس: سید سهیل رضایی
شرح:
تعداد فایل ها: 4 (2 ترک صوتی + 2 فایل پی دی اف)حجم دانلود: 56 MB
چگونه بفهمیم کدام هدف مناسب ماست؟
چرا بعداز هدف گذاری دچار رکود، رخوت و اهمالکاری میشویم؟ راه رهایی از این وضعیت چیست؟
بهترین معیار برای اینکه بدانیم آیا هدف درستی انتخاب کرده ایم چیست ؟
شناخت رفتارهای انحرافی روان که به ما هدف های اشتباه پیشنهاد میدهند ،چگونه میسر است؟چهار سطح آگاهی که باید مبتنی بر آن هدفگذاری نمود کدامند؟
کدام موانع واقعی ،کدام موانع ساخته روان ما است ونباید آنها را جدی گرفت؟کدام هدف ها مناسب نیمه اول عمر و کدام مناسب نیمه دوم عمر است؟
چرا هدفگذاری اشتباه باعث تولید فراموشکاری،بیماری ،بهم ریختگی در روابط و ایجاد عدم تعادل در زندگی... میشود؟
ارائه مدلی مناسب برای هدفگذاری سالم وموثر
متن کامل
نو شدن را چگونه و از کجا آغاز کنیم ؟
160,000 تومان
کد محصول:124
شرح:
تعداد فایل ها: 4 (2 ترک صوتی + 2 فایل پی دی اف)حجم دانلود: 56 MB
چگونه بفهمیم کدام هدف مناسب ماست؟
چرا بعداز هدف گذاری دچار رکود، رخوت و اهمالکاری میشویم؟ راه رهایی از این وضعیت چیست؟
بهترین معیار برای اینکه بدانیم آیا هدف درستی انتخاب کرده ایم چیست ؟
شناخت رفتارهای انحرافی روان که به ما هدف های اشتباه پیشنهاد میدهند ،چگونه میسر است؟چهار سطح آگاهی که باید مبتنی بر آن هدفگذاری نمود کدامند؟
کدام موانع واقعی ،کدام موانع ساخته روان ما است ونباید آنها را جدی گرفت؟کدام هدف ها مناسب نیمه اول عمر و کدام مناسب نیمه دوم عمر است؟
چرا هدفگذاری اشتباه باعث تولید فراموشکاری،بیماری ،بهم ریختگی در روابط و ایجاد عدم تعادل در زندگی... میشود؟
ارائه مدلی مناسب برای هدفگذاری سالم وموثر
متن کامل