طلای درون

طلای درون


اثری از: رابرت الکس جانسون
شرح:
وجود شما طلاست.
ولی جالب است بدانید اکثریت آدم ها برایشان راحت تر است که بپذیرند که هیچ آدم خاصی نیستند تا اینکه بپذیرند وجودشان در این عالم، خاص و مهم است.

شنیدن این اثر قطعا یکی از مهمترین رویدادهای زندگی شما خواهد بود.
شما با شنیدن این اثر متوجه می شوید چه اتفاقات بعضا عجیب و غریبی برای شما رخ داده که روح تان هم از آن باخبر نبوده ولی به شدت جلوی بروز ابراز عظمت شما را در زندگی گرفته است.

این اثر را با صدای دلنشین و تاثیرگذار هنرمند توانمند و برجسته کشورمان در عرصه تئاتر و صداپیشگی، نیما کرمی می شنوید.

طنین این صدا در گوش شما یک عمر باقی خواهد ماند و نوید زندگی که شایسته آن هستید را از اکنون به شما می دهیم.
متن کامل
طلای درون
27,000 تومان
کد محصول:324
شرح:
وجود شما طلاست.
ولی جالب است بدانید اکثریت آدم ها برایشان راحت تر است که بپذیرند که هیچ آدم خاصی نیستند تا اینکه بپذیرند وجودشان در این عالم، خاص و مهم است.

شنیدن این اثر قطعا یکی از مهمترین رویدادهای زندگی شما خواهد بود.
شما با شنیدن این اثر متوجه می شوید چه اتفاقات بعضا عجیب و غریبی برای شما رخ داده که روح تان هم از آن باخبر نبوده ولی به شدت جلوی بروز ابراز عظمت شما را در زندگی گرفته است.

این اثر را با صدای دلنشین و تاثیرگذار هنرمند توانمند و برجسته کشورمان در عرصه تئاتر و صداپیشگی، نیما کرمی می شنوید.

طنین این صدا در گوش شما یک عمر باقی خواهد ماند و نوید زندگی که شایسته آن هستید را از اکنون به شما می دهیم.
متن کامل