بیشتر بخوانید و بیشتر بدانید با کارول اس. پیرسون بیشتر آشنا شوید
افزایش سایز متن
زندگینامه کارول اس. پیرسون

دکتر کارول اس. پیرسون یک مدیر اجرایی و مربی موفقیت است که تخصصش کمک کردن به افراد، گروه‌ها و سازمان‌هاست تا استعدادها یا پتانسیل‌های اسطوره‌ای‌شان را محقق کنند. در کارهای بین‌المللی‌اش، او با افراد و گروه‌ها به طریق مجازی یا به صورت شخصی کار می‌کند.

مجموعه آثار کارول اس. پیرسون