بیشتر بخوانید و بیشتر بدانید با ویدا چیتگر بیشتر آشنا شوید
افزایش سایز متن
زندگینامه ویدا چیتگر

ویدا چیتگر، در میانسالی دوم زندگی، متاهل و دارای دو فرزند کارشناسی ارشد روانشناسی، دارای مجوز رسمی از سازمان روانشناسی و مشاوره با شماره نظام 5030،عضو رسمی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با سابقه بیش از 1500 ساعت شرکت در دوره های آموزشی و درمانی،مشاور و روان تحلیل گر بنیاد فرهنگ زندگی، سابقه اجرای دوره های آموزشی، درمانی و شخصیت شناسی